Regeringens förbud av det bromerade flamskyddsmedlet deka-BDE är verkningslöst.
– Det är lite spel för gallerierna och inte alls så verkningsfullt, säger Sven Bergström på LO.

Sedan tidigare har EU förbjudit flamskyddsmedlen penta- och okta-BDE, men sagt ja till användning av deka-BDE. Regeringen vill nu förbjuda deka-BDE i nya varor som textilier, möbelstoppning och kablar från den 1 januari nästa år.

I ett pressmeddelande säger miljöminister Lena Sommestad att Sverige väljer att gå före EU och genomför ett nationellt förbud. Det svenska förbudet omfattar dock inte den användning som EU godkänt för deka-BDE och som motsvarar 80 procent av all användning av deka-BDE.

Bromerade flamskyddsmedel används för att hindra brand i bland annat tyger och elektronisk utrustning. De liknar DDT och PCB. De är cancerframkallande, kan störa hormonproduktion och inlärning samt bidra till ökad fosterdödlighet. En nyligen genomförd studie på möss visar att deka-BDE kan brytas ner till ännu farligare ämnen och att de kan störa hjärnans utveckling.

LO:s Sven Bergström invänder inte bara mot att regeringens förbud bara gäller en liten del av användningen av deka-BDE utan mot hela arbetssättet med farliga kemikalier. I dag är det för industrin möjligt att ändra lite grand i molekylen för ett förbjudet bromerat flamskyddsmedel och på så vis få fram ett tillåtet ämne med samma egenskaper och farlighet, enligt Sven Bergström.

– Det borde vara företagens ansvar att visa att ett ämne är ofarligt innan det börjar användas, säger han.