En satsning med en miljard mer i riskkapital till företags utveckling, ökad utlåning till nyföretagande och mer regional exportrådgivning, är delar av socialdemokraternas recept på hur företagande i Sverige ska utvecklas.

– Det här är nysatsningar som gör att vi får ökat entreprenörskap i Sverige, sa näringsminister Tomas Östros på dagens presskonferens.

Han lyfte också fram forskningssatsningar och exempel på hur Sverige ska marknadsföras internationellt.

Grön omställning
En annan satsning som skapar jobb enligt socialdemokraterna är den gröna omställningen. Två miljarder anslås till forsknings- och investeringsprogram som ska utveckla alternativ energi och minska energianvändningen. Enligt samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin är miljöteknik ett av landets viktigaste utvecklingsområden.

– Det här är absolut framtiden, både vad gäller jobb och investeringar, sa hon.

Ryms i manifestet
Satsningarna på framtidens jobb som också omfattar utbildning, bostads- och infrastrukturbyggande och arbetsmarknadsåtgärder ryms inom de 25 till 30 miljarder som socialdemokraterna lovat reformer för i valmanifestet. Mona Sahlin påpekade också att många satsningar som ger jobb i framtiden redan påbörjats.

– Framtidens jobb skapas inte genom skattesänkningar utan av det vi byggt upp under fyra år och de nyinvesteringar vi nu föreslår, sa hon.