I dag på torsdagen beslutade Sifs förbundsstyrelse att planerna på ett samgående med HTF ska gå vidare. De båda tjänstemannaförbunden ska fatta beslut under sina kongresser som hålls i höst.

Om båda förbunden säger ja under kongresserna i oktober respektive november krävs ytterligare ett bekräftande beslut under två parallella kongresser under nästa höst. Sedan kan 520.000 privatanställda tjänstemän i samma stora fackförbund bli verklighet.

Sammantaget har de båda förbundet medlemmar på över 75.000 arbetsplatser. Antalet förtroendevalda är 45.000.

– Vi ser stora möjligheter till ökad medlemsnytta genom bättre service och större närhet till medlemmarna, säger Sifordföranden Mari-Ann Krantz i en kommentar till torsdagens förbundsstyrelsebeslut.

HTF försökte för några år sedan att gå ihop med offentliganställda tjänstemän i ST och SKTF, men diskussionerna slutade med att parterna gick skilda vägar.