Regeringens integrationsutredning har väckt debatt. För kontroversiell tycker kritikerna, men LO ser positivt på utredningen.
– Det är en otroligt viktig utredning som väcker frågan om diskriminering och pekar på behovet av kunskap, säger Maria-Paz Acchiardo på LO.

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering lämnade sitt kritiserade slutbetänkande till regeringen i slutet av förra veckan. Mest kritik har förslaget om att lägga ned Integrationsverket väckt.

– Integrationspolitiken har lett till det ”vi-och-dom-tänkande” som genomsyrar hela samhället i dag. Därför behövs en nyordning, säger den ansvarige utredaren Masoud Kamali.

En av de viktigaste punkterna i förslagets nya politik är att minska de sociala klyftorna. Där får han stöd av LO.

– Vi har länge drivit att man måste titta på köns – och klassperspektivet samtidigt som man undanröjer etnisk diskriminering i alla dess former, säger Maria-Paz Acchiardo som är integrationsansvarig på LO.

Kunskap bästa försvar
Hon tycker att det viktigaste är att utredningen lyfter fram behovet av kunskap om diskriminering på alla nivåer i samhället, inte minst villkoren i arbetslivet.

– Att undanröja diskriminering är en viktig fråga för facket och det kräver kunskap. Fackligt förtroendevalda behöver kompetens och utbildning. Därför pågår en storsatsning inom LO just nu.

Även om LO välkomnar utredningen i stort finns det ett antal förslag som Maria-Paz Acchiardo ser som mindre bra. Ett av dem är att alla myndigheter inom fem år ska ha en personalstyrka som speglar befolkning vad gäller andelen med utomeuropeisk bakgrund. Tanken tycker hon är bra, men det kräver att etnisk bakgrund registreras på arbetsplatsen, vilket LO vänder sig emot.

Segmenterar klyfta
–  Det är inte bara kränkande utan fördjupar också det ”vi-och-dom-tänkande” vi vill komma ifrån.

Maria-Paz Acchiardo väntar nu på att utredningen ska skickas ut på remiss så att LO och andra berörda parter får lämna sina synpunkter. Hon tycker att det är viktigt att utredningen når ut och tas på allvar.

– Det vore synd och skam om vi som sitter i maktstrukturen inte tog till oss kunskapen och tog vårt ansvar. Man kan inte avfärda utredningen för att den innehåller ett fåtal mindre bra förslag, säger hon.

FAKTA: Facket med hela vägen
Några av utredningens förslag om arbetslivet:
• Facket ska få insyn i hela rekryteringsprocessen och tydliga kravprofiler ska göras innan tjänster utlyses.
• Låginkomsttagare som bor i socialt utsatta områden ska få förtur till offentliga jobb.
• Myndigheter ska inom fem år ha en personalstyrka som speglar befolkningen när det gäller andelen med utomeuropeisk bakgrund. Kravet ska gälla på alla nivåer inom organisationen.