Kvinnor överlag samt både kvinnor och män som är privatanställda är allt mindre sjukskrivna. SCB konstaterar dock att kvinnor sammantaget ortfarande är mer sjukskrivna än män.

Mest markant är minskningen i den privata sektorn där frånvaron nu är 3 procent av de anställda. Motsvarande tid förra året var frånvaron 3,4 procent. Allra tydligast är minskningen av sjukfrånvaron i de medelstora företagen. Men det är fortsatt lägst sjukfrånvaro i de allra minsta företagen.

I landstingen minskade inte frånvaron alls under perioden. 4, 7 procent av de anställda är borta varje dag på grund av sjukdom.  I kommuner och inom den statliga förvaltningen var frånvaron i stort sett oförändrad – 5,3 respektive 2,3 procent.

Det är kvinnorna som svarar för den största minskningen av sjukfrånvaron sett över hela arbetsmarknaden, men de har fortsatt en högre sjukfrånvaro än männen, oavsett sektor.