Inför den stundande avtalsrörelsen måste Riksbanken bli tydligare, annars uppfyller den inte sin roll i lönebildningen, skriver LO:s och TCO:s ekonomer i ett gemensamt brev.

Enligt chefekonomerna Dan Andersson (LO) och Lena Hagman (TCO) har de senaste årens förändringar i ekonomin gjort det svårare att förutspå inflationen. Men Riksbanken har inte heller analyserat förändringarna tillräckligt.

Riksbankens måste nu klargöra vad som egentligen påverkar dess penningpolitik, eftersom parterna måste kunna förutse hur Riksbanken reagerar på utfallet i de kommande löneförhandlingarna.

På lång sikt är det löneökningstakten som främst avgör inflationen och i lönebildningen är de olika rollerna för Riksbanken respektive arbetsmarknadens parter tydliga. Men, skriver ekonomerna, ”det har vuxit fram en oroande otydlighet i de spelregler som Riksbanken sätter upp för arbetsmarknadens parter”.

För den enskilde LO-medlemmen har detta stor betydelse. Hur Riksbanken lyckas balansera inflationen genom sin styrränta påverkar sysselsättningen och en för hög inflation kan äta upp en stor del av reallönen.

Ekonomerna kritiserar också Riksbanken för att lägga för stor vikt vid finansiella faktorer, som huspriserna, och för lite vikt vid hur arbetsmarknaden utvecklas.