SISTA ORDET. Något tvivel kan inte råda om att den borgerliga alliansen hittills varit oerhört mycket skickligare än medtävlarna på vänsterkanten att ge väljarna intryck av att de är sampratad kvartett som frustande av iver är beredd att ta ansvaret för landet.

Upplägget kunde ha hållit ända fram till valdagen. Men när de fyra borgerliga partiledarna denna vecka sammanstrålade i Gustavsberg för att presentera ett gemensamt valmanifest gick mycket i kras.

Maken till håglös församling har sällan skådats. Det var som om de senaste veckornas interna gräl om fastighetsskatten sugit all must ur de partiledare som strålat ikapp alltsedan den gemensamma tvagningen vid badbaljan i Högfors.

Ju längre desto innehållslösare
Om partiers valmanifest kan man säga att ju längre de är, desto innehållslösare är de.
Socialdemokraternas valmanifest som lades fram förra veckan var på 10 tättskrivna sidor. Men det hade den fördelen att allt viktigt sammanfattades i sex punkter på den första sidan. Läsaren fick omedelbart besked om vad socialdemokraterna ville.
Det borgerliga valmanifestet vindlar sig fram över 30 sidor. Det verkar som om alliansens partiledare kopierat alla kända politiska floskler och sedan låtit en delirisk ordbehandlare svara för redigeringen.

En orsak till mångordigheten är förmodligen att de borgerliga partiledarna tror att läsaren inte ska märka att de sopat många känsliga tvistefrågor under mattan. Det är ju ingen konst att ge sken av enighet om man håller sig till okontroversiella självklarheter.

Nu kunde förstås inte den borgerliga alliansen smita från besked i alla de frågor som den senaste tiden varit på tapeten. Därtill är journalisterna alltför frågvisa.

Ett något överraskande besked var att landets villaägare får räkna med ökad fastighetsskatt kommande år! Orsaken är att de borgerliga fortfarande inte har en susning om hur de ska hantera fastighetsskatten och då höjer de hellre skatten för villaägare samtidigt som socialdemokraterna vill sänka den något genom att frysa taxeringsvärdena. Tala om ombytta roller!

Dynamiska effekter – en farlig flyktväg
En annan nyhet var att de borgerliga inte vet hur de ska finansiera andra steget i sin skatteomläggning. Vid presskonferensen antydde Fredrik Reinfeldt att ”dynamiska” effekter skulle rädda dem ur knipan, en flyktväg som han dyrt och heligt lovat att aldrig slå in på.

Frågor som försvinner i en oviss framtid är familjepolitik, Natoanslutning, ulandsbistånd och kommunal skatteutjämning. På dessa områden har alliansen ingen gemensam politik.

Socialdemokraternas förslag om en större tandvårdsreform avvisas. Alliansen nöjer sig med smärre förbättringar.
På andra områden har alliansen gjort s-regeringens förslag till sina. Det gäller pengar till forskning och energihushållning.
Alliansen vill omfördela en del av utgifterna för arbetsmarknadspolitiken genom sänkta arbetsmarknadsavgifter för ungdomar. Det är en tvivelaktig åtgärd med mindre positiva effekter än andra former av anställningsstöd.
Därutöver vill alliansen satsa någon miljard på skattesubventionerade pigor. Precis vad jag önskat mig, förklarade en glad Maud Olofsson.