De flesta unga vill gå i pension redan i 55- till 60-årsåldern.

En undersökning som pensionsbolaget Alecta låtit göra, och som omfattar drygt 1.000 personer i åldrarna 25 till 35 år, visar att 71 procent av männen och 80 procent av kvinnorna vill pensionera sig senast vid 60 års ålder.

Därmed tycks de unga önska sig en betydligt lägre pensionsålder än vad medelålders och äldre personer gör. Undersökningarna är vanskliga att jämföra, men en Sifoundersökning i oktober 2003 tydde på att en majoritet av 50- till 64-åringarna vill pensionera sig åtminstone något senare än 60-årsdagen.

– Vi vet inte om detta är en generationsskillnad, eller om man uppskattar arbetet mer ju äldre man blir, säger Alectas pensionsekonom Eva Adolphson.

De ungas önskemål är dock inte särskilt realistiskt. Även om de jobbar till 65 år kommer de yngsta årskullarna bara att få 54 procent av sin genomsnittsinkomst upp till inkomsttaket i pension, om man får tro den årsredovisning som Försäkringskassan gör för det allmänna pensionssystemet.

– Men eftersom de unga börjar arbeta allt senare i livet är risken stor att de får ännu lägre pensioner, säger Eva Adolphson.

Statistiska centralbyrån mäter etableringsåldern bland unga, definierad som den ålder då 75 procent av en årskull är sysselsatt. 1987 var etableringsåldern 21 år för män och 22 år för kvinnor. 2004 hade den stigit till 27 år för män och 29 för kvinnor. Och när pensionen bygger på hela livsinkomsten betyder detta kraftigt försämrad pension.