Den kraftiga höjningen av taket i a-kassan var ett huvudnummer i socialdemokraternas valmanifest som presenterades i dag, fredag.

Den högsta dagpenningen till den som är arbetslös ska höjas från nuvarande 730 kronor till omkring 930 kronor under nästa valperiod. Socialdemokraterna lovar dock inte att reformen kan genomföras redan nästa år.

Höjningen innebär att 70 procent av alla anställda får behålla 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Därmed är ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen tillbaka på samma nivå som 1993, före de besparingar löntagarna tvingades till för att sanera statsfinanserna.

Just en återgång till 1993 års nivå är vad LO-företrädare har krävt i olika sammanhang, bland annat i socialdemokraternas och LO:s gemensamma arbetsgrupp om a-kassan, som avslutade sitt arbete för ett år sedan. I arbetsgruppens slutrapport är de fackliga företrädarna och partiföreträdarna eniga om att en sådan höjning av taket är ”synnerligen prioriterad” om arbetslöshetsförsäkringens legitimitet ska räddas.

Flesta under 80 procent
Tilltron till försäkringen har undergrävts i flera år, då ersättningen till de arbetslösa har legat still samtidigt som lönerna har stigit. I dag får bara varannan arbetslös ut 80 procent av sin tidigare inkomst från a-kassan. Resten får mindre än 80 procent. Detta har fått en rad tjänstemannagrupper att skaffa egna arbetslöshetsförsäkringar – på sikt ett hot mot den allmänna försäkringen.

Också i flera LO-förbund, främst Byggnads, Målarna, Elektrikerna, IF Metall och Pappers, slår mer än hälften av medlemmarna i taket. Det senaste året har det funnits ett starkt tryck från de fackliga organisationerna för höjt tak i a-kassan. ”Om ingenting görs åt taket, så gör socialdemokraterna ett dåligt val”, sa Birgitta Lanér, förbundssekreterare i Metall och ordförande för a-kassornas samorganisation, i LO-Tidningen i augusti 2005.

Socialdemokraternas partikongress hösten 2005 beslutade att taket i a-kassan ska höjas ”kraftigt” nästa mandatperiod, så att ”de allra flesta får 80 procent av sin lön i ersättning vid arbetslöshet”. Men exakt hur mycket taket ska höjas, och vid vilken tidpunkt, preciserade inte kongressen.

Tydligare kontrast
Det gör socialdemokraterna i stället i sitt valmanifest. Genom att partiet lovar att förbättra arbetslöshetsförsäkringen samtidigt som den borgerliga alliansen försämrar den blir kontrasten mellan blocken extremt tydlig.

Trots att den högsta  dagpenningen höjs med hela 200 kronor är reformen inte särskilt dyr. Enligt Peter Schönefeld, kanslichef vid a-kassornas samorganisation, rör det sig om tre eller tre och en halv miljarder om året – en ökning av kostnaden för försäkringen med tio procent.

– Det beror på att arbetslösheten är högst bland unga och lågavlönade. Bland de bättre avlönade, som berörs av att taket höjs, är det färre som förlorar jobbet. Och om de gör det blir de sällan arbetslösa länge.