En av fyra i LO-opinion vill sänka fastighetsskatten.

En av fem vill avskaffa fastighetsskatten helt. I den gruppen finns några som vill avskaffa fastighetsskatten utan att ersätta den med andra skatter.

Men hälften i LO-opinion är överens med finansminister Pär Nuder. De tycker att det räcker att frysa fastighetsskatten.
Och en av 20 vill höja fastighetsskatten.

Omöjligt att smita
– Det är den enda skatt som skatteplanerande miljonärer har svårt att komma undan, även om det så bara gäller sommarvillan, som någon uttrycker det.

Ditte Poulsen, brevbärare i Göteborg och fackligt aktiv i Seko, vill sänka skatten.

– Jag har inga problem med fastighetsskatten – men det är för djävligt när gamla människor tvingas flytta enbart för att det finns folk som har råd att betala hur mycket som helst för ett hus, tycker hon.