Medan Indien och Kina ökar sin del av väldens handel fortsätter många utvecklingsländer en ekonomisk och social kräftgång, enligt organisationen Global utmaning.

– Totalbilden är splittrad. Fattigdomen som andel av världens befolkning minskar, men antalet fattiga fortsätter att öka. Många utvecklingsländer har fått det bättre, men samtidigt har läget försämrats i andra länder, framför allt i Afrika söder om Sahara, säger Peter Kleen, före detta generaldirektör på Kommerskollegium.

Peter Kleen har lett en grupp som för den relativt nystartade organisationen Global utmanings räkning har tittat på globaliseringen ur ett socialt perspektiv.

Ökade klyftor
Slutrapporten visar att världen, trots många förbättringar, under globaliseringens tidevarv har drabbats av fler sjukdomar, ekonomisk stagnation i flera länder och ökade inkomstklyftor.

– Utmaningen för FN blir nu att vända utvecklingen för de länder som har hamnat i en neråtgående spiral, säger Peter Kleen.

– Till en del beror det på styrelseskicken. Det är fortfarande långt kvar till en god samhällsstyrning i många länder trots att antalet demokratier har ökat, säger Peter Kleen.

I de flesta länder finns nu lagar mot barnarbete, mot tvångsarbete och fastställda minimilöner.

Problemet är att de inte följs.

En slutsats gruppen drar är att bistånd från väst i högre utsträckning måste gå till att främja en bättre samhällsstyrning och framför allt öka betydligt. OECD-länderna satsar i dag tio gånger mer pengar på militären än på bistånd.

Kritik mot väst
Men även västländernas samhällsstyrning får kraftig kritik för att inte avskaffa handelshinder och jordbrukstullar.

– Man pratar i väst mycket om att ”öppna upp för utvecklingsländernas varor”, men viljan är inte stor. Befolkningen väljer politiker och stöder sig på intressegrupper som inte alls vill avskaffa handelshindren, säger Peter Kleen.

En positiv slutsats är dock att den befarade ”race to the bottom” inte har besannats. Farhågorna om att multinationella företag skulle flytta runt sin produktion i jakt på billig arbetskraft och därmed tvinga fram allt sämre arbetsvillkor stämmer inte, enligt rapporten.

I stället har de stora företagen hjälpt till att tvinga fram förbättringar i takt med att missförhållanden har uppmärksammats för konsumenterna i väst.

Fria fackföreningar
LO är en av medlemsorganisationerna i Global utmaning och LO:s Susanne Lindberg Elmgren finns med som rapportförfattare.

– Ett sätt för facken att gå vidare är att sluta ramavtal mellan fackliga internationella federationer och enskilda företag, säger hon.

Hittills har 42 sådana ramavtal slutits. Ett typexempel är det ramavtal som slutits mellan byggföretaget Skanska och Internationella byggarbetarfederationen.

Men kan dessa avtal verkligen få bäring på den enskilda arbetsplatsen i ett enskilt land?

– Vi som jobbar fackligt tror att det är rätt väg. Men naturligtvis gäller det att skapa fria fackföreningar och förbättra rätten att organisera sig, och det tar naturligtvis tid att svänga om helt och hållet, säger Susanne Lindberg Elmgren.

Läs också: Hela rapporten