På arbetsförmedlingens hemsida finns ett antal platsannonser för försäljningsjobb av olika slag. Många gäller telefonförsäljning där lönen grundas på provision. Dessa och andra oseriösa arbeten vill tjänstemannaförbundet HTF att arbetsförmedlingen tar avstånd ifrån.

– Vi är oerhört kritiska till att arbetsförmedlingen inte har någon prövning av arbetsgivarna, säger Tommy Mases, tillförordnad förhandlingschef på HTF.

Den hårda arbetsmarknaden för framförallt ungdomar har, enligt Tommy Mases, lett till att antalet oseriösa arbetsgivare ökat kraftigt det senaste året. HTF får ständigt in nya ärenden, och lönen är ofta det stora problemet.

En del får ingen lön alls, andra som jobbar heltid på provision tjänar bara mellan 4.000 och 6.000 i månaden. Trots det kan arbetsförmedlingen anvisa arbetslösa att söka sådana jobb.

– Det blir en omöjlig situation. Om man inte tar ett anvisat arbete riskerar man att förlora a-kassan, även om det är ett oseriöst jobb med usla villkor. Vi kräver därför att systemet ses över, säger Tommy Mases.

Unga drabbas
Han berättar att det framför allt är unga med svag ställning på arbetsmarknaden som drabbas av arbetsförmedlingens bristande kontroll.

– De unga förleds att tro att det rör sig om seriösa jobb eftersom de fått dem via arbetsförmedlingen. Det gör dem mindre vaksamma på vilka anställningsvillkor som gäller.

Enligt Tommy Mases har HTF tagit upp problemet med Ams och arbetsförmedlingen vid flera tillfällen utan att myndigheten gjort något. Han tror inte att frågan tas på tillräckligt stort allvar.

Tydliga regler
Det håller inte Christina Storm Wiklander, enhetschef på Ams, med om. Hon säger till Dagens Nyheter att arbetsförmedlingarna har utbildat personal som ska jobba med de här frågorna.

– Vi har tydliga regler för hur arbetsförmedlare ska agera i sådana här fall. Vi stänger även av oseriösa företag från platsbanken kontinuerligt, säger hon.

Tommy Mases tycker dock inte att det räcker. Han hoppas på en dialog med Ams om hur kontrollen ska förbättras. Om inget händer tycker han att fler fackförbund borde engagera sig i frågan.

– Folk utnyttjas av de oseriösa arbetsgivarna. Det är en form av modernt slaveri där framförallt unga drabbas av usla löner och villkor.  Fackföreningsrörelsen vill ha en seriös arbetsmarknad och för att få det krävs det samarbete mellan förbunden, säger han.
 
Johanna Wreder
08-796 28 40