Svenskt Näringsliv är skeptiskt till Wanja Lundby-Wedins inbjudan.
– Om LO har tänkt om och är villigt att stänga ute politikerna genom partssystemet, även om man inte får som man vill, tycker vi att det är positivt. Men vill inte dra för stora växlar på det här utspelet, säger vice vd:n Jan-Peter Duker.

Inställningen hos arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är tydlig – LO måste våga förhandla utan att vända sig till regeringen så fort det kärvar. Innan de gjort det finns det inget intresse för att bredda samarbetet.

– Så sent som vid valupptakten sa Wanja Lundby-Wedin att ”vi vet att om inte Urban Bäckström gör som vi vill så kan vi lita på att den socialdemokratiska regeringen gör det”, säger Jan-Peter Duker.

Om han fick välja skulle det vara lite mer Saltsjöbadsanda i relationen mellan Svenskt Näringsliv och LO.

– Ska parterna ta ansvar måste man också stå upp för viljan att stänga politikerna ute. Och om detta nu är en allvarligt menad omsvängning, där LO kan tänka sig att försvara ett partssystem oavsett regering, då tycker vi att det är positivt.

Dagordningen inte satt
Några speciella frågor som då skulle vara aktuella att diskutera finns inte.

– Exempelvis är omställningsavtalet, som blev klart för ungefär ett och ett halvt år sedan, en fråga som är reglerad, men vad som skulle kunna diskuteras är en bedömningsfråga.

Och det går inte att undgå skepsisen hos Svenskt Näringslivs vice vd, Jan-Peter Duker .

– Jag har sagt det förut, Wanja är alldeles för politisk och hon ödslar sin kraft på politiska frågor i stället för frågorna på arbetsmarkanden.

– Det är klart att vi har olika syn på det här, delvis sprunget ur den pågående valrörelsen. Men om det ska finnas något att bygga på måste LO sluta vända på klacken och springa till regeringen så fort man inte får som man vill.

Läs också: LO söker samarbete med privata arbetsgivare