123 personer är med i nya LO-opinion – 68 kvinnor och 55 män.

77 är nya i LO-opinion – de övriga 46 är med för andra året i rad. Detta är den sjätte årgången av LO-opinion. Medelåldern bland deltagarna är 45 år.

Sju av dem som är med i LO-opinion har inga fackliga uppdrag. De övriga 116 jobbar fackligt, nästan uteslutande på lokal nivå.
31 är klubb- eller sektionsordföranden eller gruppordföranden på större arbetsplatser. Sju är huvudskyddsombud. Sedan finns arbetsplatsombud, försäkringsrådgivare, ungdomsansvariga, kassörer och sekreterare – överhuvudtaget alla tänkbara fackliga uppdrag på lokal nivå.

Facket som hobbie
Mer än hälften av de förtroendevalda jobbar fackligt enbart på fritiden eller högst tio timmar i veckan. 17 personer, det vill säga knappt var sjunde, arbetar fackligt minst 30 timmar i veckan på sina arbetsplatser. 19 personer har politiska uppdrag. De är fritidspolitiker i sina hemkommuner.

Nästan 70 LO-yrken finns representerade. Undersköterskorna är den i särklass största yrkesgruppen i LO-opinion. 21 av deltagarna är undersköterskor. Lokalvårdare, montörer i verkstadsindustrin och barnskötare är andra stora yrkeskategorier. I övrigt finns alla möjliga yrken representerade – som slaktare, truckförare, obduktionstekniker, bagare, mekaniker, bussförare, obduktionstekniker och badmästare.

14 av de 15 LO-förbunden är representerade i LO-opinion. Musikerförbundet är det enda undataget. Ambtionen är att LO-opinion ska vara sammansatt så att gruppen någorlunda väl återspeglar hur det ser ut i LO. Kommunal ska vara det största förbundet i LO-opinion och så vidare.

LO-opinion är ingen opinionsundersökning, utan snabbenkäter som skickas ut med e-post varje vecka för att ge en snabb bild av stämningarna bland fackligt aktiva på gräsrotsnivå. Tabellen visar hur många män och kvinnor i LO-opinion som kommer från respektive LO-förbund.

FAKTA: De är med i LO-opinion

  Totalt Män Kvinnor
Byggnads 4 4 0
Elektrikerna 1 1 0
Fastighets 6 2 4
Grafikerna 2 1 1
Handels 10 4 6
Hotell- och restaurang 2 1 1
IF Metall 24 16 8
Kommunal 45 7 38
Livs 5 3 2
Musikerna 0    
Målarna 1 1 0
Papppers 3 2 1
Seko 13 8 5
Skogs- och trä 2 2 0
Transport 5 3 2
Hela LO 123 55 68


Läs också: Första året som fackbas var nästan som ett sorgearbete