Tjänstemän inom den privata sektorn har sett sina löner öka med 3,2 procent under de senaste 13 månaderna.
Samma period har lönerna för privatanställda arbetare ökat med 2,7 procent, för statligt anställda med 2,9 procent samt med 2,6 procent inom kommuner och landsting, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän fortsätter alltså att öka. Samtidigt vill SCB inte dra för långtgående slutsatser av statistiken eftersom nya löneavtal slutits vid olika tidpunkter och för olika långa perioder.

Avtalens olika löptider framgår vid LO-Tidningens jämförelse med förra årets siffror från SCB.

Då var det landstings- och kommunalanställda som fått störst procentuella löneökningar under de då tretton senaste månaderna.

Privatanställda arbetare hade i maj en genomsnittlig timlön på 125,39 kronor. Privata tjänstemän hade en genomsnittlig månadslön på 29.262 kronor, statligt anställda hade 26.759, landstingsanställda 24.731 kronor och kommunalt anställda 21.074 kronor i genomsnittlig månadslön.
           

FAKTA: Genomsnittlig löneökning i procent

  April 2004 – maj 2005 April 2005 – maj 2006
Privatanställda arbetare 2,5 2,7
Privatanställda tjänstemän 3,3 3,2
Statlig sektor 1,7 2,9
Kommunerna 3,7 2,6
Landstingen 3,9 2,6