Sveriges erfarnaste medlare, Claes Stråth, blir den 1 september ny chef för Medlingsinstitutet.

Vad blir den största utmaningen som generaldirektör?

– Medlingsinstitutet har fungerat väldigt bra. Så den största utmaningen blir att få det att fungera lika bra i fortsättningen. Än så länge planeras inga förändringar.

Vilka nya trender ser du i förhållandet mellan parterna på arbetsmarknaden?

– De senaste åren har det inte bildats några nya samarbetsavtal (till exempel Industriavtalet/red anm). Jag vill dock tala med parterna om det är möjligt att få till stånd fler avtal av den typen.

Det spås att avtalsrörelsen nästa år blir den tuffaste någonsin. Hur ska du ladda upp?

– Genom förberedelser. Det är sant att många avtal ska skrivas om och att det finns olika syner på fördelning. Jag tycker dock att man ska ha en ödmjuk inställning. Det är först efteråt man vet vilka tvistefrågor som var hårdast.

Vilka uppdrag har varit svårast som medlare?
– Kommunals konflikt 2003, Toys R Us-strejken samt bussförarnas kisspauskonflikt. Kanske minns jag dem som extra svåra bara för att det var mycket medial turbulens kring dessa fall.

Erik Larsson