Antalet dagar med sjukpenning fortsätter att minska. I maj månad fick 237.000 personer sjukpenning, vilket är 23.000 färre än i maj förra året.

Antalet sjukdagar minskade med nio procent på ett år. Och därmed verkar regeringens mål att halvera sjukfrånvaron från år 2002 till 2008 möjligt att nå.

– Drygt 60 procent av halveringen är redan avklarad, säger Rolf Lundgren, analytiker vid Försäkringskassan.

Framför allt minskar inflödet av nya sjukfall. Antalet nya sjukfall som varar i mer än 30 dagar har sjunkit sakta men säkert ända sedan år 2002.

De långa fallen med sjukpenning har sjunkit mer dramatiskt totalt sett. Det har till stor del berott på att de långtidssjuka har gått över till sjuk- eller aktivitetsersättning i stället, i dagligt tal förtidspension.

– Men sedan ett och ett halvt minskar också inflödet av nya fall med sjuk- och aktivitetsersättning, säger Rolf Lundgren.

Kring årsskiftet 2004-2005 ökade antalet förtidspensionärer i en takt av 75.000 per år. I dag är ökningstakten 50.000 per år.