Centern säger att ungdomsarbetslösheten ligger på drygt 150.000 personer. SCB anger att den är mindre än hälften så stor, och Ams pratar om den lägsta ungdomsarbetslösheten på flera år.

Anders Sundström, chef för Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU), har för att spetsa till debatten lagt ihop alla som av någon anledning är frånvarande från arbetet – då ligger arbetslösheten i Sverige strax under 70 procent.

– Genom att laborera med siffror kan man visa vad som helst. Det viktiga är att vi har en gemensam grund att utgå ifrån och inte använder statistiken för egna syften, säger han.

Och när det gäller svensk ungdomsarbetslöshet förekommer en rad olika siffror. Centern har hakat på FN-organet ILO:s definition på arbetslöshet och då ingår även studerande som söker arbete.

Definitionsfråga
I åldersgruppen 16 till 24 år fanns det i april 86.600 studerande som sökte arbete och vid samma tid 64.100 arbetslösa enligt AKU. Ungdomsarbetslösheten består med den definitionen av 150.700 personer och det är nästan 30 procent av de unga. Men nästan 60.000 av de studerande som söker arbete är under 20 år söker arbete för betydligt färre timmar per vecka än äldre arbetssökande.

Anders Sundström frågar sig om det är rimligt att räkna gymnasieelever som vill ha ett kortare jobb på kvällar och helger som arbetslösa. Ams utropar att ungdomsarbetslösheten i maj var den lägsta sedan 2002 och att långtidsarbetslösheten bland unga är den lägsta sedan 1990.

Skillnaderna beror på att olika saker mäts och på att definitionen på arbetslöshet skiljer sig åt. I Ams beräkningar ingår de som är anmälda som arbetslösa på arbetsförmedlingen och kan ta ett arbete. AKU är en urvalsundersökning – ett statistiskt urval av personer får frågor på telefon – och då är definitionen på en arbetslös den som är utan arbete, söker arbete och kan ta ett arbete. Däremot behöver den AKU-arbetslösa inte ha anmält sig hos arbetsförmedlingen.

Snudd på kriminellt
Centern har sedan till detta lagt de studerande som söker arbete i enlighet med ILO:s konvention, som inte brukar användas i Sverige, men väl i många andra länder. ILO:s mått på arbetslösheten i Sverige är lite över 8 procent medan AKU-arbetslösheten är en bit över 5 procent.

Centerns Henrik Hansson tycker att det är snudd på kriminellt att dölja en del av arbetslösheten som i den officiella svenska statistiken men samtidigt säger han också att det viktiga är att ha statistik som är jämförbar mellan länderna och inte att använda någon särskild metod.

– Det kan vara lite farligt för de politiker som nu lyfter fram höga arbetslöshetssiffror med hjälp av andra metoder.

– Vinner de valet så sitter de själva med de höga talen, säger AKU:s Anders Sundström.

Läs också: Äntligen napp efter att ha sökt 200 jobb