1986 startade Kinnevik bolaget Tele 2 men ännu finns ingen facklig representant i Tele 2 Sveriges styrelse.
– Det står nu högt på agendan att få till en styrelserepresentation, säger Lennart Gustavsson i den lokala Seko-klubben.

Tele 2 Sverige är ett specialfall i LO-Tidningens studie även om det finns fler multinationella företag som saknar facklig representation. Orsaken är då främst att huvudkontoren placerats i andra europeiska länder som inte har någon lag om facklig styrelserepresentation, det gäller Kinnevik-företaget Millicom, Astra Zeneca och Lundin Petroleum.

Men Tele 2 Sverige saknar fackliga representanter i styrelsen trots att huvudkontoret ligger i Sverige och omfattas av svensk lagstiftning. Det är en följd av att det varit svårt att få igång ett fungerande fackligt arbete på Tele 2. Ett kollektivavtal för de anställda slöts först för två år sedan.

De vanliga vägarna har varit stängda eftersom Tele 2 inte heller vill ansluta sig till arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

– Vi försökte få dem att gå med i Almega och den vägen teckna avtal men de ville inte, säger ombudsman Roger Andersson på Seko.

Enligt Lennart Gustavsson i den lokala Seko-klubben har all kraft gått åt till att skapa ett livskraftigt fack och få ett kollektivavtal.

– De har en gammal inställning om att man ska klara sig själv, men när vi till slut nådde fram till förhandlingar så har det ändå gått bra, säger han.

Enligt lagtexten kan ett företag som bryter mot lagen om styrelserepresentation dömas till skadestånd. Men då måste först det lokala facket aktivt ha begärt styrelserepresentation. Och någon sådan framställan har inte gjorts. Det är också klausulen om att ett lokalt fack först måste begära representation som Tele 2 hänvisar till när de förklarar varför företaget inte tagit in fackliga ombud i styrelsen.

– Det är sannolikt så att facken inte riktigt har känt än att det har behövts. Samarbetet mellan oss och de lokala klubbarna fungerar jättebra med en stor öppenhet och bra samarbete, och vi har jobbat mycket med att få de lokala anpassningarna på plats, säger Tele 2: s informationschef Malin Sparf Rydberg.

Hur agerar Tele 2 om det kommer en förfrågan?

– Skulle frågan komma så är det en självklarhet. Samtidigt ska man inte göra saker bara för att, utan det ska också fylla ett syfte. Rent generellt fungerar samarbetet med de lokala representanterna bra.

I dag får fackklubbarna på Sif och Seko information från företaget en gång i månaden.

– Som jag upplever det har det ändå blivit en mer positiv anda och lättare att jobba fackligt inom Tele 2 än vad det var för fem år sedan, säger ombudsman Roger Andersson på Seko.

– Det är den gamla Kinneviksmodellen att facket inte skulle ha något med styrelsearbetet att göra. Nu får de ändå information.

– Men det är också en utbildningsfråga och så fort det finns kompetens får vi tala oss samman med Sif om att begära representanter i styrelsen, säger han.

Läs också: ”Jag är en i styrelsen, varken mer eller mindre”
Läs också: Fackens ledamöter tjänar inte storkovan
Läs också: Också facket har få kvinnor i styrelserna
Läs också: Lagen ledde till mer insyn än inflytande