/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2006/maud.jpg
Maud Olofsson är en jäkel på att dansa. Här buggar hon tillsammans med konsulten Torbjörn Wennebro på LRF-stämmans festkväll i Piteå. Foto: Yvonne Åsell.


Avveckling av kärnkraften är inte längre centerns paradfråga. Inför riksdagsvalet heter det utveckling och den ska vara en av centerns tre viktigaste frågor inför valet.

Jobben är den helt överordnade frågan på Maud Olofssons agenda. Men också en förnyad välfärd, dominerad av konkurrens mellan producenter och valfrihet hos konsumenter, hör till valårets budskap.

Det är särskilt ungdomsjobben och det riksbekanta förslaget om försämrad anställningstrygghet för alla under 26 år som Maud Olofsson gjort till sin paradfråga. Huruvida det är en klok och framgångsrik strategi eller motsatsen avgörs den 17 september. Förslaget om att arbetsgivare under en tvåårsperiod ska kunna göra sig av med anställda under 26 år med omedelbar verkan har fått hård kritik. Men Maud Olofsson står fast.

– Nio företagare av tio säger att de nyanställer om vårt förslag genomförs. Och vi föreslår inte enbart regler som gör det enklare att säga upp. Vårt förslag innehåller annat också.

Inga specialerbjudanden
Särskilt gärna framhåller hon att lönerna för de unga ska vara avtalsenliga och att den unga arbetskraften inte ska vara någon reavara. Och efter två år övergår anställningen i ett fast jobb. Invändningarna att det redan i dag är oerhört lätt att säga upp på svensk arbetsmarknad lämnar henne oberörd.

– Vi förlitar oss på de svar företagarna har givit och de pekar entydigt mot fler jobb om det blir enklare att säga upp. Därför har vi tagit fram ett förslag till ungdomsavtal, säger hon.

Att förslagen har lett till protester och demonstrationer och i enstaka fall vandalisering av centerns partilokaler har bara skärpt hennes övertygelse om att frågan är rätt och riktig att driva. Hon frustar av stridsiver och hennes redan från början smattrande repliker kommer med än högre hastighet. Någon möjlighet att göra henne rättvisa i citat går inte utan bandspelare och då med slowmotiontangenten intryckt.

– Med 140.000 ungdomar utanför arbetsmarknaden finns inget alternativ. Trösklarna in måste sänkas och vårt förslag underlättar för företagen, säger hon trosvisst.

För att motivera det omstridda förslaget talar hon sig varm för de ungas initiativkraft, deras okonventionella sätt att tänka och göra. Och vådan av att efter utbildning hamna utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten är ett återkommande tema i centerns argumentation. En stark konjunktur som inte förmår leverera fler jobb blir regeringens misslyckande i första hand, och därmed också Ams och arbetsförmedlingarnas i andra hand. Och sjukkassan bidrar inte heller som den ska till utbudet av arbetskraft, enligt Maud Olofsson.

Fler ska få hjälpa till
Ams behöver konkurrens, det är ett av centerns slagord som kommer att höras på många torgmöten under augusti och september. Det betyder att privata företag, fackföreningar och privatpersoner ska ges möjligheter att bidra till sysselsättningsökningen och pressa ner arbetslösheten.

– Var och en som plockar fram ett jobb åt en arbetslös bör få en betydande premie. 50.000 kronor per jobb har prövats utomlands, Det är en bra idé, väl värd att pröva här hemma, säger hon.

Som en del i förändringen av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen vill Maud Olofsson också slå ihop de två myndigheterna till en sammanhållen instans som alltid arbetar mot uppsatta mål.

– Det måste finnas ett mål för varje sjukfall så att ingen riskerar att fastna i långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. I dag kan det dröja år innan insatserna sätts in. Det är förfärligt, säger hon.

Argumentationen kring arbetsmarknadspolitiken hämtar hon från egna erfarenheter i arbetsmarknadsdepartementet där hon var sakkunnig under Börje Hörnlunds tid som arbetsmarknadsminister.

– Jag lärde mig av dåvarande Ams-chefen Göte Bernhardsson att volymerna inom Ams inte får bli för stora – då kan inte kvaliteten i åtgärderna upprätthållas, säger hon och betonar än en gång betydelsen av fler privata aktörer för att hitta jobb.

Vill hålla rågång
Parterna undgår inte heller centerns kritiska öga. De ska fortsatt försvara sina kollektivavtal och utveckla modellen, slår hon fast. Och lagstiftaren ska förhålla sig passiv.

– Det duger därför inte att springa och begära lagstiftning om till exempel heltid. Det är en lagstiftning som vi tar bort om vi vinner valet, lovar hon.

Arbetsgivarnas krav på ändrad lagstiftning inom konflikträttens område borde falla under samma kritiska rubrik. Det är också ett avsteg från modellen med fria och självständiga parter som löser problemen i inbördes förhandlingar.

På temat fler i arbete och färre på bidrag radar hon upp ytterligare en lång rad förslag:
Rejält sänkta arbetsgivaravgifter. (Vi kan inte ha högre kostnader för arbetsgivare än i omvärlden.)
Sänkta inkomstskatter. (Våra föreslagna sänkningar går till dem som bäst behöver pengarna – låg- och medelinkomsttagare.)
Borttagande av medfinansiering inom sjukförsäkringen för arbetsgivarna. (Kostnaderna får företagare, särskilt småföretagare, att tveka inför att anställa. Det borde vara tvärtom.)

Skattesubventionerade hushållsnära tjänster och en lång rad ytterligare åtgärder finns också på valagendan. Finansieringen ska bland annat ske genom höjda egenavgifter till a-kassan, sänkta ersättningsnivåer i försäkringssystemen och sänkt tak i sjuk- och föräldraförsäkringen.

En ny sorts välfärd
Också på energiområdet ser Maud Olofsson en klar koppling till jobben och möjligheterna att öka sysselsättningen. I en rasande fart
demonstrerar hon sina insikter i allt från bergvärme, värmeväxlare, pumpar och fläktar.

– Vi är duktig på det här, säger hon och dialekten blir bredare. Här finns en rad utvecklingsmöjligheter som både kan skapa sysselsättning och exportinkomster.

Också skattesubventioner för hushållsnära tjänster ser hon som en tydlig jobbsatsning. Fönsterputsning och städning, trädgårdsskötsel eller handling – allt behövs och tjänsterna ska vara billiga.

– Jag har tvättat mitt sista fönster, det lovar jag, säger hon. Stanislav som gör det åt mig gör det mycket bättre och till ett rimligt pris. Tänk så skönt att komma hem och slippa ett extra arbetspass.

Hon dröjer kvar inom hemmets sfär i sin argumentation och talar om behovet av att förnya välfärden. På svenska betyder det att konkurrensutsätta produktionen av välfärden. Nyckelmeningen i Maud Olofssons resonemang är valfrihet. Det gäller de äldres rätt att välja vem de vill ha att utföra tjänster i omsorgen och det gäller barnfamiljers rätt att välja form och producent av barnomsorg.

– Återge människor makt över sina liv, säger hon. Svårare än så är det inte. Och med flera producenter uppstår dessutom fler alternativa arbetsplatser för kvinnor. Det medverkar till att höja deras löner.

FAKTA: Maud Elisabeth Olofsson.
Född: 9 augusti 1955 i Arnäs, Ångermanland.
Bor: Högfors i Robertsfors kommun.
Familj: Maken Rolf, som är centerpartistiskt oppositionsråd i Robertsfors, och tre tonårsbarn.
Karriär: Medlem i Centerns ungdomsförbund och ombudsman 1974–1978, partiombudsman 1978–1981, sakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet 1992–1994, EU-samordnare på Länsstyrelsen i Västerbotten 1997, vd för Hushållningssällskapet 1997, partiordförande från 2001.
Fritidsintresse: Promenerar gärna i skogen där hon hämtar sin kraft.
Dold talang: Snabbläsare av rang och slumrande sångstjärna.

5 snabba c-svar om arbetsrätten:

  • Ska det finnas ungdomsavtal med lägre löner och sämre anställningsskydd än för andra grupper? Nej, inte lägre löner, men ja till sämre anställningsskydd.
  • Ska arbetsgivare lockas att anställa eller behålla äldre arbetskraft till lägre sociala kostnader? Ja.
  • Ska medlares be­­fogenheter att skjuta upp/ställa in varslade stridsåtgärder öka? Nej.
  • Behövs en proportionalitetsregel i konflikträtten? Ja.
  • Ska sympati­­-åt­gärder förbjudas? Nej, men inskränkas.

Läs också: Maria snookar rätt på 40.000 jobb
Läs också: Göran vill se mer skräddarsytt
Läs också: Karriären tog fart längs spåren

Efter sommaren:
Lars Leijonborg, Göran Persson och Fredrik Reinfeldt talar ut.