Byggnads ska banta på sitt förbundskontor och höja medlemsavgiften med 15 kronor i månaden.

Ekonomin är en viktig fråga på den pågående kongressen. Under de senaste tre åren har underskottet varit mellan 67 och 125 miljoner kronor. Medlemsavgifterna räcker inte för att betala verksamheten.

– Vi måste spara 20 miljoner på fyra år. Det måste till rejäla besparingar. Vad det blir är alldeles för tidigt att säga, men det finns inga heliga kor, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

Samtidigt hoppas han på ökade medlemsintäkter till följd av den goda byggkonjunkturen.  Dessutom vill han att Byggnads mer aktivt ska värva medlemmar. Hittills har värvningen skett mer eller mindre automatiskt på gymnasieutbildningarna och i bygglagen.

Egentligen skulle kongressen handla om en sammanslagning av Byggnads med Elektrikerna, Målarna och Fastighets. Men i början av året drog sig Byggnads ur samarbetsplanerna.

Inväntar utslag
Pressekreterare Christer Lindblad vill visa att Byggnads sedan decennier driver ett stödarbete för att skapa fackföreningar och förbättra arbetsmiljön i andra länder. Han vill visa upp det, eftersom Byggnads fått dåligt rykte i kölvattnet av Vaxholmskonflikten. Byggnads avvaktar utslaget i EU:s domstol i konflikten med det lettiska byggföretag Laval.

Det finns inga stridsfrågor på kongressen. 197 motioner ska behandlas, 100 färre än på förra kongressen. Många motioner rör arbetsmiljö, lönepolitik, vikten av kollektivavtal och höjd a-kassa.

En motion från Eskilstuna föreslår höjd pensionsålder från 63 år till 65 år för ombudsmännen som ett sätt att spara pengar. Från Malmö kommer en motion som förespråkar att Sverige ska lämna EU om Byggnads förlorar i EG-domstolen.

Tanken är att ordföranden Hans Tilly ska sitta kvar. Han säger:

– Åren sedan förra kongressen har varit väldigt tuffa. Vi hade inte alls väntat oss att kollektivavtalen skulle ifrågasättas som de gjort. Nu hoppas jag att kongressen ska göra oss än mer sammansvetsade och att vi kan känna oss ännu mer starka, stolta och trygga.