Byggnadsarbetare misgynnas av de nya villkoren i avtalsförsäkringen som ska ge avgångsbidrag vid arbetslöshet. Det hävdar bland andra Ronald Nyberg, ombudsman vid Byggnads avdelning i Linköping.

För att få avgångsbidrag från AGB-försäkringen krävdes tidigare att man hade arbetat minst 832 timmar om året under tre av de fem senaste åren. Dessutom fanns specialregler för byggnadsarbetare, målare, sjöfolk och andra grupper som ofta har tillfälliga anställningar.

Det nya villkoret, som gäller från den 1 april 2005, är att man ska ha jobbat 50 av de senaste 60 månaderna. Och nu blir det ersättning bara efter uppsägning från fasta jobb, inte arbetslöshet efter tillfällig anställning.

Fler blir utan
– Det här är en klar skärpning, säger Ronald Nyberg. I min avdelning har det blivit betydligt färre som får ersättning från AGB.

Byggnads kongress, som inleddes i går, torsdag, kommer att behandla en kritisk motion om de nya AGB-villkoren. Villkoren infördes i samband med att LO och Svenskt Näringsliv enades om en omställningsförsäkring för arbetare. Enligt motionen, som Byggnads förbundsstyrelse ställer sig bakom, glömde LO bort byggnadsarbetarna när villkoren förhandlades fram.

Palle Carlsson, som ansvarar för försäkringsfrågor vid LO, vill inte utan vidare hålla med om att villkoren för ersättning har skärpts.

– Förut kunde du bara uppfylla arbetsvillkoret genom arbete i ett och samma företag. Det drabbade dem som blev av med jobbet strax efter att de hade bytt arbetsgivare. Nu får du lägga ihop arbete hos olika arbetsgivare. Det gör det lättare att kvalificera sig.