När Kenneth Johansson byter jeansen mot kostym och tar plats i Holmens styrelse väger hans röst lika tungt som styrelseproffsens.

Han beslutar om investeringar i mångmiljonklassen under precis samma ansvar som de styrelseledamöter som företräder aktieägarna.

– Jag upplever inte att det är någon skillnad på olika ledamöter. Jag är en i styrelsen, varken mer eller mindre, förklarar Kenneth Johansson.

– Diskussionen i styrelsen är väldigt öppen. Inte någon gång har jag känt att de andra, de som företräder ägarna, har pratat ihop sig i förväg.

Att det fungerar så är ingen självklarhet. Från flera företag i LO-Tidningens enkät rapporterar arbetstagarledamöter att viktiga beslut fattas utanför styrelsen, i informella kontakter mellan de största aktieägarna.

Inget gnissel
Kenneth Johansson och hans fackliga kollegor bemöts däremot med respekt. Och konflikter mellan de anställdas representanter och aktieägarnas har knappast förekommit under Kenneth Johanssons tre år i styrelsen.

– Motsättningarna var säkert större när lagen om styrelserepresentation för anställda kom på 1970-talet, tror Kenneth Johansson.

Tack vare medbestämmandelagen och tack vare att vi är insläppta i beslutsrummen blir det mindre konflikter och mer samförståndslösningar.

Kenneth Johansson tror att även aktieägarna ser fördelar med att de anställda är representerade i styrelsen:

– Vi tillför en hel del kompetens. Finansbolag och andra ägare vet ju ingenting om driften. Den är vi experter på. På så sätt blir besluten bättre.

De senaste åren har Holmen haft en lugn och stabil period. Kenneth Johansson är medveten om att mycket blir annorlunda den dag en verksamhet går dåligt och måste läggas ner.

En föraning fick han för något år sedan, när Vargöns bruk gick med förlust. Styrelsen diskuterade att sälja bruket.

– Då hade jag att ta de anställdas parti. Och de ville vara kvar inom Holmen, säger Kenneth Johansson. Nu går Vargön med vinst igen.

Det här berättar Kenneth Johansson först efter en lång stunds eftertanke. Alla i styrelsen har tystnadsplikt om sådant som kan påverka Holmens börskurs. Men i dag är försäljning av Vargön inte aktuell, och Kenneth Johansson bedömer att han kan berätta.

– Samtidigt som vi har tystnadsplikt har vi rätten att informera våra uppdragsgivare. Jag måste själv avgöra vad jag kan säga och inte.

– Det är en balansgång. Jag måste vårda förtroendet från styrelsen. Annars försvinner den öppna diskussionen från styrelserummet och förs någon annanstans.

Rejäl hemläxa
Inför styrelsemötena, sju eller åtta om året, får Kenneth Johansson en rejäl bunt med handlingar.

– Den kommer lördagen före mötet. Det tar hela helgen att gå igenom allt.

– Sedan brukar jag diskutera mina synpunkter med de andra arbetstagarledamöterna. Om det är någon fråga vi vill klara ut kan vi diskutera den med vd före mötet.

I samband med styrelsemötena, som hålls på Holmens huvudkontor på Strandvägen i Stockholm, brukar de anställdas styrelserepresentanter mötas, liksom andra organ för medbestämmande inom Holmen.

– Det blir en vecka i Stockholm då och då, säger Kenneth Johansson. Familjen blir lidande.

– Det var länge sedan jag besiktigade bilen. Sådant får frugan ta nu.

Mot den bakgrunden tycker Kenneth Johansson att hans styrelsearvode, 70.000 kronor om året, är rimligt. Det ska kompensera för en ansenlig mängd övertid och restid.

– Men 250.000 om året, som är arvodet för de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman, vill jag inte ha. Det är ju mer än en årslön för medlemmarna.

I Holmens styrelse sitter arbetstagarledamöter från pappersbruken, sågverken och skogen. Men de anställda i Holmens fabriker i Spanien och England saknar företrädare. I de länderna finns ingen lag om styrelserepresentation för anställda. De svenska kollegorna får ta upp deras frågor i koncernstyrelsen.

För Kenneth Johansson är det ett prov på hur viktig lagen om styrelserepresentation för de anställda är.

– Den ger oss plats i det högsta beslutande organet, och vår röst där väger lika tungt som de andra ledamöternas. Dit når du aldrig med bara medbestämmande.

FAKTA: Från tre förbund
• Kenneth Johansson, 48 år, har arbetat i 30 år på Bravikens pappersbruk utanför Norrköping. Större delen av tiden har han varit skiftarbetare på ångcentralen. Nu arbetar han fackligt på heltid.
• I Holmens styrelse har Pappers, Skogs- och träfacket och Ledarna varsin ordinarie ledamot. Av de tre suppleanterna kommer i stället två från tjänstemannafacken och en från Pappers.

Läs också: Fackens ledamöter tjänar inte storkovan
Läs också: På Tele 2 står facket utanför
Läs också: Också facket har få kvinnor i styrelserna
Läs också: Lagen ledde till mer insyn än inflytande