EU-dokument om det “värdiga arbetet” mottas med reserverad optimism av internationella fackledare

Den 24 maj offentliggjorde EU-kommissionen ett dokument som slår ett slag för det ”värdiga arbetet”. Redan dagen innan uttalade sig en rad internationella fackföreningsledare berömmande över att EU äntligen slår fast att de grundläggande normerna för en anställning utgörs av de anställdas rättigheter.

”Trots att det finns utarbetade internationella normer som har accepterats av ILO, WTO, IMF och Världsbanken har mycket lite gjorts för att slå vakt om de anställdas grundläggande rättigheter”, säger FFI i ett pressmeddelande.

FFI pekar på ILO:s siffror om de 200 miljonerna barnarbetare i världen, hur två miljoner arbetare varje år förlorar livet i arbetsolyckor eller tolv miljoner tvångsarbetar.

– Det går inte att betrakta den ekonomiska tillväxten som ett självändamål för att skapa ett värdigt arbete utan ett medel för att skapa ett värdigt liv för alla i Europa och i världen. EU-kommissionen bör verka för att det värdiga arbetet är en angelägenhet som berör helheten i sin politik, sa Ian Derry, generalsekreterare i Solidar.

Får medhåll
Guy Ryder, generalsekreterare i FFI är inne på samma spår.

– Vi uppmuntras av att detta dokument allvarligt synar hur EU verkar för det anständiga arbetet inom och utanför sina gränser.

John Monks, ordförande för Europafacket tillade:

 – EU har ett specifikt ansvar för att verka för det värdiga arbetet. Men en mer effektiv tillämpning av Lissabonstrategin behövs för att skapa fler och bättre arbeten med målsättningen att bekämpa den skyhöga arbetslösheten och växande fattigdomen. Kort sagt, vi behöver en Europapolitik för stöd, utveckling och handel som anpassas till den Europeiska sociala modellen.

”Det internationella fackets kampanj för värdiga anställningar är en nyckelfråga för att bygga rättvisa samhällen, jämlika och inte exkluderande, som håller på  principen om rätt till arbete, de anställdas rättigheter, jämlikhet mellan kvinnor och män, socialt skydd och en social dialog.

Dick Emanuelsson
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen