/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2006/haggl.jpg
UTE OCH KUTAR. Göran Hägglund poserar i löparkläderna. Foto: Yvonne Åsell.


Jobben, omsorgen om de äldre och familjens valfrihet – det är kristdemokraternas viktigaste valfrågor. Partiledare Göran Hägglund tvekar inte en sekund när han ska välja partiets tre toppfrågor.

Det starkaste engagemanget, det framgår av de hägglundska rörelserna och skärpan i formuleringar, slår igenom när han utvecklar sin syn på äldreomsorgen och den brist på rimlig livskvalitet som många gamla erbjuds i dag.

– Tänk att sitta ensam i sitt hus eller lägenhet och stirra ut genom ett köksfönster i väntan på hemtjänsten som langar in ett foliepaket med lunchen och på vissa ställen fem paket på en gång. Sedan kan det dröja det en vecka innan de dyker upp igen. Det är inte värdigt att leva på det sättet, säger Göran Hägglund.

Exakt hur stora och vilka insatser som krävs för att skapa värdiga förhållanden tvekar han lite om. Men han vill skapa uppmärksamhet kring en grupp som inte på ett naturligt sätt hamnar i rampljuset, inte ens under att valår.

– Det behövs fler platser i olika typer av äldreboende med utbildad personal, men också med möjligheter till umgänge med andra i samma situation. Under den nuvarande regeringen har antalet platser minskat i stället för att öka, som var socialdemokraternas löfte. Det är ett svårslaget bottenrekord, säger Göran Hägglund.

Mörkar grundbult
Familjer i kristdemokraternas Sverige ska få ökad valfrihet när det gäller hur de vill ta hand om sina barn. Vårdnadsbidraget, som är ett av kristdemokraternas historiska paradkrav, är något nedtonat, men djupt rotat i partiet. Stödet för och enigheten om kristdemokraternas familjepolitik är dock obefintligt inom alliansen.

– Det avgörande är att varje familj får ett skräddarsytt stöd avpassat för just dem, säger han. Vad systemet kallas är mindre intressant. Det går helt enkelt inte att tränga på alla samma lösning. Valfrihet är avgörande, understryker han.

Engagemanget för äldre och familjer kan dock inte tränga undan jobben som valets huvudfråga. Kraven på olika insatser och kritiken av den sittande regeringen går som en röd tråd genom Göran Hägglunds argumentation. Behovet av fler jobb betonas, liksom att hinder för nyanställningar behöver lyftas bort. Men någon faiblesse för centerpartiets förslag om sämre anställningsskydd för de unga finns inte hos kristdemokraterna.

– Nej, det anser jag inte behövs. Möjligen kan en diskussion om en lägre ingångslön för unga människor vara fruktbar. Kanske kan deras attraktionskraft på arbetsmarknaden öka den vägen, funderar han.

Svårtydd politik
Kollektivavtalen som haft en framträdande roll i den offentliga debatten under senare år är också kristdemokraternas lösning på arbetsmarknaden. Men kristdemokraternas kollektivavtalskramande blir svårare att förstå eftersom partiet samtidigt vill förändra konflikträtten och försvåra för facken att träffa kollektivavtal.

– Den uppgörelse som Svenskt Näringsliv och LO slöt om hur utländska företag och anställda ska behandlas vid tillfälliga uppdrag i Sverige visar styrkan i partssystemet, säger han. Avtal är alltid en mer flexibel lösning än lagstiftning. Men det krävs förändringar av hur facken kan gå i konflikt.

Som en följd av tilltron till kollektivavtalen avvisar Göran Hägglund också kategoriskt alla tankar på lagstiftad förkortning av arbetstid.

– Det är mer idealism än realism i de tankarna, säger han och skjuter hela frågan till fack och arbetsgivare.

Att jobben eller rättare sagt arbetslösheten spelar en huvudroll i valdebatten är föga överraskande. Trots en stark konjunktur är arbetslösheten fortsatt hög och alla partier gör anspråk på att sitta inne med lösningen eller i alla fall förslag som påverkar den i rätt riktning.

– Jag aktar mig för att polemisera mot den officiella statistiken, säger Göran Hägglund. Men att arbetslösheten är på tok för hög är alla överens om. Och det är ett misslyckande för socialdemokratin och stödpartierna.

Utvecklingen i ekonomin och sysselsättningen har vänt under valåret. Men det ändrar ingenting i hans kritik. I likhet med övriga borgerliga partiledare förordar han skattelättnader – 37 miljarder – och ett borttagande av arbetsgivarnas medfinansiering i sjukförsäkringen för att ge sysselsättningen en extra skjuts.

Finansieringen föreslås ske via sänkta ersättningsnivåer samt att taket i sjuk- och föräldraförsäkringen inte höjs. Egenavgiften till a-kassan vill kristdemokraterna höja kraftigt, liksom övriga partier i alliansen.

Tillfredställande med rikt arbetsliv
Arbetsgivarnas medfinansiering inom sjukförskäringen ser Göran Hägglund som en skiktning av människor på ett olyckligt sätt,
och det får arbetsgivare att avhålla sig från att anställa eller skärpa urvalsprocessen.

– Det är inte bra. Vi behöver den omvända utvecklingen där anställningar underlättas.

Ett livaktigare och expansivt arbetsliv innebär, enligt kd-ledaren, förutom de rent ekonomiska vinsterna och förutsättningarna för att finansiera välfärden också en stor personlig tillfredsställelse för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden.

– Att få uppleva delaktighet i arbetslivet är långt mer än bara en lönecheck. Självuppfattning och stolthet över att tillhöra arbetsgemenskapen är värden som går långt utanför de rent ekonomiska aspekterna, säger Göran Hägglund.

För att få ökad fart på arbetsmarknaden kan kristdemokraterna också tänka sig att konkurrensutsätta Ams. Arbetsmarknadsverket ska inte längre vara ensam herre på täppan. Bemanningsföretag kan delta i matchningen av arbetslösa mot lediga jobb.

– Kanske kan bemanningsföretagen få ersättning med en fastställd summa för varje arbetslös som de placerar, funderar han.
Men i kristdemokraternas Sverige fortsätter Ams att spela en viktig roll för att rusta människor för arbetslivet vid arbetslöshet. På samma tema vill Göran Hägglund se sjukförsäkringen förändrad. Och det gäller främst rehabiliteringsinsatser som behöver förbättras. Men de omstridda karensdagarna kan bli fler, om kd får bestämma.

– Vi har dock satt en övre gräns vid tio karensdagar per person och år, säger han.

Nästa vecka:
Vänsterpartiets Lars Ohly laddar på Stockholms Stadion.

Läs också: Maria snookar rätt på 40.000 jobb

FAKTA: Göran Hägglund
Namn: Göran Hägglund.
Född: Den 27 januari 1959 i Degerfors där pappa arbetade på järn­verket.
Familj: Gift med Karin, barnen Anton, 17, och Felix, 15 år.
Bor: I berömd villa i Bankeryd, norr om Jönköping.
Karriär: Riksdagsledamot 1991, partiledare för kristdemokraterna 2004.
Fritidsintresse: Idrottsintresserad. Degerfors och HV71 är favoritlagen.

5 snabba kd-svar om arbetsrätten:

  • Ska det finnas ungdomsavtal med lägre löner och sämre  anställningsskydd än för andra grupper?
  • Ja, till längre ingångslöner och nej till sämre anställningsskydd.
  • Ska arbetsgivare lockas att anställa eller behålla äldre arbetskraft till lägre sociala kostnader? Ja.
  • Ska medlares be­­fogenheter att skjuta upp varslade stridsåtgärder öka? Ja.
  • Behövs en proportionalitetsregel i konflikträtten? Ja.
  • Ska sympati­­-åt­gärder förbjudas? Ja.