Elektrikerna har inte gått med på några försämringar i de senaste avtalsrörelserna och tänker inte göra det nästa år heller.
Men för samordningens skull måste alla LO-förbund ha inflytande över industrins normerande bud och avtal, anser de.

För Elektrikerna är det bara förbättringar som gäller. Förbundet summerar nu 2000-talets avtalsrörelser för att lägga en grund för kommande förhandlingar.

– Många säger att vi bara bråkar, men för vår del blir det resultat också, säger Ronny Wenngren nöjt. Han är elfackets avtalssekreterare.

För några år sedan presenterade Elektrikerna skriften Kollektivavtal för framtiden, som är ett handlingsprogram för facklig kamp. I den finns redan i förväg de krav beskrivna som Elektrikerna tagit strid för de senaste åren.

Tänker på framtiden
Nu presenterar facket en utvärdering av de första åren med sitt handlingsprogram. Programmet är också väl läst av arbetsgivarna:

– Sedan handlingsprogrammet presenterades har konflikter blivit en del av förhandlingarna, säger Elinstallatörernas förhandlingschef Åsa Kjellberg-Kahn.

Hon anser också att de hårda avtalsrörelserna leder till att arbetsgivarna tvingas gå med på avtalsskrivningar som inte är bra. Nu vill hon i stället blicka framåt. För elbranschen finns det stora möjligheter till expansion, men då gäller det att branschen fungerar och inte störs av stora konflikter. Risken är då, enligt Åsa Kjellberg-Kahn, att de möjliga kunderna söker andra lösningar.

Elektrikernas utvärdering är en ny skrift som ska diskuteras bland medlemmarna. Ledningen för Elektrikerförbundet kommer att träffa 4.000 av förbundets medlemmar. Förhoppningen är att de i sin tur ska föra diskussionen vidare bland sina arbetskamrater.
Som framgångar hittills pekar Ronny Wenngren på avtalsreglerna om pressade byggtider, som han betecknar som ”en stark och bra stupstock”.

Han anser att strategin som finns beskriven i det tidigare handlingsprogrammet har varit framgångsrik, och att Elektrikerna lyckats bättre än en del andra LO-förbund som gått med på försämringar bland annat i form av flexibel arbetstid. Han tycker det är oklokt att göra avkall på befintliga avtalsregler.

– Det är som vilken affärsöverenskommelse som helst. Kommer vi och arbetsgivarna inte överens så slutar vi leverera varor.
LO-samordningen prioriterar Elektrikerna högt. Ronny Wenngren vill bland annat se gemensamma krav på förbud mot bemanningsföretag när tidigare anställda har återanställningsrätt.

Sprider sitt budskap
Nu i inledningen av avtalsrörelsen vill han också slå fast att industrin inte på egen hand får lägga fast löneramen. Det är en förutsättning för att förbunden ska kunna stötta varandra.

Utvärderingen och diskussionen om den är i första hand riktad till de egna medlemmarna, men Elektrikerna vill gärna att andra ska ta del av deras uppfattningar.

– Vi vill att det ska bli mer legitimt att agera som vi – både i LO-familjen och i samhället, säger Ronny Wenngren.
Diskussionen om utvärderingen och idéer från medlemmarna ska samlas in under oktober, och i november ska ledningen för Elektrikerförbundet lägga fast linjen i nästa års avtalsrörelse.

FAKTA: 26.000 medlemmar
Elektrikerförbundet är ett av LO:s minsta medlemsförbund med drygt 26 000 medlemmar. De viktigaste avtalen har Elektrikerna med elinstallatörerna i EIO och med kraftverksföretagen i EFA.