/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2006/arbetsfor.jpg
Personerna bakom webbsidan Arbetsförnedringen vill inte visa sina ansikten eller ställa upp med efternamn. Foto: Pia Hanzi.

Allt utom innehållet liknar arbetsförmedlingens hemsida. Joel och Daniel är med i redaktionen bakom webbsidan Arbetsförnedringen, en grupp på tolv personer som tröttnat på arbetsförmedlingens metoder och subventionerade jobb.

De tycker att debatten gått mer och mer mot att skuldbelägga individen för arbetslösheten trots att orsakerna framför allt är strukturella.

– På jobbet ser man ju ofta sina problem som kollektiva, så borde vi uppleva det när vi är arbetslösa också, säger Daniel, som har ett halvtidsjobb på posten.

Han är med i syndikalistiska LS Göteborgs Arbetslöshetskommitté och både han och Leo, som vill vara anonyma, är starkt kritiska både till att staten subventionerar jobb för arbetssökande och till fackens inställning. Det gäller också plusjobb som ju ska ligga utanför de vanliga arbetsuppgifterna.

Facket med och förstör
– Det är ofta en arbetsuppgift som faktiskt behövs eller som har försvunnit på grund av en rationalisering och så tar de in en plusjobbare eller praktikant i stället. Jag tycker det är väldigt konstigt med fackklubbar som tillåter dumpning av löner och anställningsvillkor genom att låta arbetsgivaren anställa subventionerat, säger Leo.

– De subventionerade jobben sätter press på våra arbetsförhållanden. På så sätt är de inte bara dåliga för de arbetssökande som inte får några riktiga jobb utan för arbetare över lag, säger Daniel.

Arbetslöshetskommittén har tillsammans med Arbetslösas kamporganisation ordnat arbetslöshetskaféer för att folk ska träffas och prata.

– Vi vet att det är lättare att få rätt mot myndigheter när man går dit flera och förutom att öka den kollektiva kunskapen genom att träffas är en tanke att arbetslösa ska kunna fungera som stöd för varandra på arbetsförmedlingen, säger Leo.

Läs också: Minst 140.000 jobb betalas med bidrag

Läs också: Tillbaka på jobbet med statligt stöd
Läs också: Praktikanten får lägsta föräldrapenningen