ANALYS. Bortom den prognostiserade urstarka ökningen av sysselsättningen de kommande två åren finns en risk som ingen talar särskilt högt om. Det gäller arbetsmarknadens intima koppling till lönerörelsen, räntor och därmed till sist konjunktur och sysselsättning.

Ofta talas om behovet av en väl fungerande arbetsmarknadspolitik i tider av växande varsel, fallande sysselsättning och så vidare. Då hamnar Ams och förmedlingarna i fokus som den trygga hamn där upprustningen och utbildningen av arbetskraften ska ske inför nästa svängning i konjunkturen.

Men nu, när konjunkturen är het på arbetsmarknaden och efterfrågan på arbetskraft ökar stadigt i alla län och i alla sektorer, sätts Ams på än större prov. Betydelsen av en väloljad matchningsprocess hamnar i fokus.

Spelarna avgör
Lönerörelsen under 2007, som alla experter och förståsigpåare redan funderar över, har därför en aktör som inte sitter med vid bordet. Men aktören spelar en avgörande roll för hur slutresultatet blir – och det är just Ams och förmedlingarna.

En framgångsrik matchning av arbetssökande mot arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft minskar riskerna för en alltför snabb och stark löneökningstakt vid sidan av de kommande löneavtalen. Då kan Riksbanken avvakta med räntevapnet och ekonomin kan nå sitt maximum med stigande sysselsättning och fallande arbetslöshet.

Hjulet slutar snurra
Omvänt gäller att usel matchning snabbt leder till brist på arbetskraft i allt fler sektorer. Det pressar upp löneökningstakten och tvingar fram hård åtstramning via rejäla räntehöjningar. Med högre räntor bromsar ekonomin in och den redan höga arbetslösheten riskerar att permanentas och sysselsättningen stagnera.

Ansvaret för rätt löneökningar och ökad sysselsättning vilar därför tungt på såväl fack, arbetsgivare som arbetsmarknadspolitik. Både löneökningar som inte skvätter över i inflation och stigande räntor samt en effektiv matchning som inte skapar okontrollerad löneglidning hos bristgrupper är var för sig förutsättningar för att klara utmaningen.

Läs också: Fler kommer ut i jobb