I morgon, torsdag, är arbetstidsdirektivet den stora frågan i EU:s ministerråd. Arbetslivsministrarna får sannolikt ta ställning till ett nytt förslag från Österrike.

Strax före jul misslyckades förra ordförandelandet Storbritannien med en kompromiss.

De stora frågorna handlar om några länders, men framför allt Storbritanniens, strid för att behålla möjligheten att i individuella avtal göra undantag från regel om max 48 timmars arbetsvecka, så kallad opt out.

Sverige emot
Sverige är principiell motståndare till opt out. Samtidigt vill arbetslivsminister Hans Karlsson ha bort verkningarna av två domar från EU:s domstol som heter Simap och Jaeger. De reglerar att jourtid är arbetstid även vid vila och att vila och kompensationsledighet ska tas ut i anslutning till jourtidens slut.

Domarna fördyrar sjukvården, anser Hans Karlsson, som därför är beredd att kompromissa om opt out för att få bort Simap och Jaeger.

Måste kompromissa
En möjlig kompromiss är att opt out får vara kvar i länder där de anses viktiga, men att spridning och utvidgning regleras.

EU-parlamentet, som är medbeslutande, har in sin första läsning beslutat att domarnas innehåll ska bli en del av direktivet och att opt outen ska fasas ut. Det innebär att råd och parlament står långt ifrån varandra.

Så småningom måste även de hitta en kompromiss.