Kvalitén på de yrkesförberedande utbildningarna ska garanteras med college för teknik, vård och service.

LO driver frågan om regionala centrum för gymnasiets yrkesprogram, för kvalificerade yrkesutbildningar och för vidareutbildning av vuxna. Idén bygger på kommuners samverkan och statligt stöd.

– Många gånger räcker i dag inte resurserna till för att ha bra utbildning på gymnasiets yrkesförberedande program. Genom ett samarbete mellan kommunerna skapas resurser som kan garantera kvalitén, säger Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande.

Tillsammans med förbunden har LO utarbetat rapporten Vägar till arbetslivet. Tanken är att den ska vara en grund för facken att påverka politiker.

Det finns redan långt framskridna planer på ett teknikcollege i Södertälje. Liknande planer finns även i Örebro och Finspång. I Östergötland förbereds ett vårdcollege. Planeringen av något servicecollege har dock inte kommit så långt.

Ingen verklighetsanknytning
Ulla Lindqvist upprörs över att informationen om gymnasieprogrammen är så dålig. Den liknar mest reklamkampanjer med glättiga broschyrer och erbjudanden om datorer, rikskuponger och annat som inte har med utbildningen att göra. Hon saknar gamla tiders syokonsulenter, som kunde berätta vilka utbildningar som gav jobb.

– Elever vill gå program som ger jobb.

Konkurrensen mellan skolorna bidrar också till att många program är feldimensionerade. De yrkesförberedande programmen, som ofta leder till jobb, är mindre populära och underdimensionerade medan andra, som inte leder till arbete, är överdimensionerade och mer eftertraktade.

Ulla Lindqvist vill se ett mer omfattande samarbete mellan gymnasieskolan och arbetsmarknadens parter för att bland annat kunna avpassa utbildningarna efter de lokala förutsättningarna.

Dålig jämställdhet
Rapportskribenterna pekar också på att könsuppdelning är markant på utbildningarna. På bygg- och elprogrammen är bara 1 till 3 procent av eleverna flickor. Lösningen på detta är enligt rapporten att förbättra studievägledningen samt ett aktivt jämställdhetsarbete.

Många av dem som går yrkesförberedande gymnasieprogram får inte den arbetsplatspraktik som de ska ha enligt studieplanen. Enligt skolverkets senaste undersökning fick 63 procent den praktik de skulle ha. LO-förbunden vill att alla på de yrkesförberedande programmen ska garanteras 15 veckors praktik på en arbetsplats och att den ska kvalitetssäkras.

– Det här är bara en start. Under det dryga år vi har arbetat med detta har vi sett ett ökande intresse bland politiker och framför allt bland kommunalpolitiker, säger Ulla Lindqvist.