Fackföreningen för arbete i Sverige är en konstruktion som initierats av arbetsgivare för att slippa de normala kollektivavtalen.

Dan Holke på LO-TCO Rättsskydd är hård i sin bedömning av det konkurrerande facket.

– Kollektivavtalet på El & Energiteknik innebär försämringar för de anställda, säger han och pekar bland annat på att huvudregeln för anställning är på visstid och att tiden för provanställning är förlängd i förhållande till lagstiftningen.

Dan Holke företräder Elektrikerna i Vaxholmsmålet. Han anser att Mats El Kott har fel när han säger att Byggnads inte skulle ha kunnat blockera det lettiska företaget om de anställda varit anslutna till Fackföreningen för arbete i Sverige.

– Ett fack kan alltid kräva avtal på en arbetsplats där facket inte har avtal.

Han jämför med den fackliga striden i Figeholm, där det fanns ett Metallavtal som inte hindrade att Pappers till slut fick rätt att mot arbetsgivarens vilja sluta avtal.

Byggnads kan ta strid för sitt avtal på företaget i Åre, anser Dan Holke. Om Byggnads får igenom sitt krav och om arbetsgivaren inte följer byggavtalet handlar det om avtalsbrott och det får i så fall Arbetsdomstolen avgöra.

– Det går inte att skriva bort rättigheter så här, men jag tror inte det här facket kommer få någon större spridning. Vem vill ha ett avtal som på alla punkter är sämre? undrar Dan Holke.

Läs också: Nytt fack värvar byggnadsarbetare