Efter fem månader vid makten är Tysklands nyvalda förbundskansler Angela Merkel fortfarande enormt populär bland de tyska väljarna.

I valrörelsen hotade Merkel med utgiftsnedskärningar i den statliga budgeten. Efter valet har hon och den koalitionsregering med socialdemokraterna som hon leder gått den motsatta vägen.

En hälsoreform betalas med en solidaritsavgift och en särskild skatt på höginkomsttagare.Till detta kommer att momsen har höjts med tre procent och att den tyska regeringen förutskickar skattehöjningar för de närmaste tre åren om inte mindre än 1. 900 miljarder kronor; pengar som ska användas för att slå vakt om välfärdsstaten.

Ingen tysk kansler har tidigare höjt skatterna så mycket. Men det tycks inte bekymra tyskarna som tycker landet går åt rätt håll.