NY BOK. Länge var väl spanska sjukan för de flesta en av många fattigsjukdomar som välfärd och vaccin avskaffat. Med nya influensalarm, senast fågelviruset H5N1, har vi tvingats inse att ”span-skan”, H1N1, var den dödligaste epidemi som drabbat mänskligheten och att liknande virus kan dyka upp när som helst.

I The Monster at Our Door sätter den amerikanske författaren Mike Davis dagens influensahot i ett historiskt och socialt sammanhang och hävdar att mänskligheten, även om vi aldrig kommer undan naturen, har givit viruset onödigt stor hjälp.
Davis lyfter fram flera faktorer som ökar risken för det alla fruktar: att H5N1-viruset skall muteras eller byta delar med människovirus och på så sätt orsaka en ny pandemi.

En sådan faktor är djurindustrins explosiva utveckling; jätteanläggningarna för höns- och grisuppfödning är ett världsvitt nät av fullskalelaboratorier där virus kan utvecklas. En annan är den snabba industrialiseringen av södra Kina som på en gång ökat tätheten av folk och djur, försämrat miljön och knutit denna influensornas traditionella barnkammare nära den övriga världen. De nya superstädernas slumområden, där en miljard lever under usla villkor, är en annan tickande bomb, inte minst när ”strukturanpassningar” slagit hårt mot allt från sjukvård till avlopp.

I boken vädjar ledande experter förgäves om stöd till influensabekämpning, särskilt till de fattiga länder där risken för en ödesdiger förändring av viruset är störst. I stället har USA, i ”kriget mot terrorn”, lagt enorma resurser på tämligen betydelselösa sjukdomar som mjältbrand.

För läkemedelsbranschen är influensa heller ingen lönsam marknad: hellre än att bygga upp olönsamma vaccinlager satsar industrin på mediciner där behovet är stabilt och köpkraftigt. Det är tydligt att den ekonomiska globaliseringen inte fått någon motsvarighet inom hälso- och sjukvård. Men hur ljumma vi i Nord annars än är för lidande i fattiga länder är slutsatsen av Davis bok att influensan är något som gör deras problem till våra.

Titel: The Monster at Our Door. The Global Threat of Avian Flu/Ett monster vid vår dörr
Författare: Mike Davis
Förlag: The New Press (I Sverige Karneval förlag)

Lars Henriksson
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen