Allmännyttan och andra byggherrar satsar betydligt mer på nya lägenheter för äldre än på ungdomsbostäder. Samtidigt är båda grupperna växande och i behov av fler bostäder.

– De som är äldre än 55 år är en attraktiv grupp, medan unga är en mer utsatt och svag grupp, säger Martin Hedenmo på Boverkets analysenhet.

Boverket har sammanställt uppgifter från landets alla kommuner i sin bostadsmarknadsenkät. Där framgår att den största bristen på bostäder drabbar äldre och medelålders, som vill flytta till mindre, ungdomar och dem som vill bo i attraktiva lägen.

I dag finns det runt 19.000 seniorbostäder – lägenheter för dem som är äldre än 55 – och ytterligare 4.000 är på gång. När det gäller ungdomsbostäder råder brist i 136 av landets kommuner. Det byggs fler bostäder än på länge och uppgången av antalet påbörjade lägenheter har pågått sedan slutet av 1990-talet. Mycket fler hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter än villor uppförs i dag.

Byggboomen avstannar
De nya bostäderna byggs framför allt i storstäderna och allra mest i Storstockholmsområdet. I år och nästa år rör det sig omkring 37.000 nya bostäder varje år – om både nybyggnation och ombyggnad till lägenheter räknas med. Året därpå tror Boverket att byggtakten mattas och att byggandet av hyreslägenheter kommer att minska, och det förklarar verket bland annat med att reglerna för bostadsfinansiering upphör sommaren 2008.

Samtidigt som bostadsbyggandet är på en hög nivå ökar antalet kommuner med bostadsbrist. 119 kommuner, vilket motsvarar 41 procent, har brist på lägenheter och villor. Betydligt mer än hälften av befolkningen bor i kommuner med bostadsbrist.

Ett nytt fenomen är att bostadsbrist uppstått i små kommuner, och det hänger ihop med att folk inte längre flyttar ifrån dessa orter.
Boverket kan också visa att det råder balans på bostäder i 33 procent av kommunerna och överskott i 26 procent. På Boverkets analysavdelning ser experterna flera olika förklaringar till att det både är ett mycket stort byggande och det är bostadsbrist i fler kommuner. Inkomsterna ökat och fler söker nya och större bostäder. En annan förklaring är att den höga byggtakten inte slagit igenom i statistiken.

En delförklaring kan även finnas i att Boverket bara mäter om det finns bostadsbrist – inte hur stor bristen är i varje kommun.