Den borgerliga alliansen har inte gjort någon hemlighet av att den vill sänka a-kassa och sjukpenning. De borgerliga partierna har inte varit oense om försämringarna utan bara om hur stora de ska bli.

För framför allt de arbetslösa rör det sig om kännbara besparingar. En del av dem kommer att förlora flera tusen kronor per månad i inkomstskydd om alliansens får genomföra sin politik. Skillnaden till s-regeringen blir ännu större om man betänker att denna vill höja taken i både a-kassa och sjukförsäkring. Dessa höjningar har alliansen sagt blankt nej till.

Mindre känt är att alliansen också vill sänka värdet av ålderspensionen för dem som av hälsoskäl inte orkar arbeta fram till pensionsdagen. Idén är ursprungligen moderaternas. Partiet föreslog för ett år sedan att förtidspensionärer från och med 61 års ålder skulle vara tvungna att ta ut förtida pension. Den praktiska effekten skulle bli att ålderspensionen för dessa kom att förlora 30 procent i värde. Förslaget var alltför magstarkt för att övriga borgerliga partiers skulle gå med på det. Istället har den borgerliga alliansen enat sig om en mer försåtlig teknik.

Kraftig försämring
Den som får sjukersättning (det vill säga vad vi brukar kalla förtidspension) ska bara få räkna 80 procent av den inkomst som ligger till grund för sjukersättningen som pensionsgrundande. Förslaget innebär att stora grupper förtidspensionärer kommer att få sin ålderspension minskad med mellan 500 och 1.000 kronor i månaden eller ännu mer. I extremfallen då det kan handla om flera tusen kronor i sänkning. LO-ekonomerna, som analyserat effekterna av alliansens förslag i en nyutkommen rapport, anser att försämringarna är så omfattande att de borgerliga bryter med flerpartiuppgörelsen om det nya pensionssystemet.

En viktig princip i denna var ju att de som har oturen att bli sjuka inte ska bestraffas med en lägre pension än de som har turen att vara friska fram tillpensionstillfället. Alliansen vill inte bara sänka ålderspensionen för dem som varit långtidssjuka. Den vill också att de som är långtidssjuka ska betala högre skatt på sin sjukpeng än på lönen. Det blir följden av att alliansen vill införa en särskild skatteskala för dem som arbetar. För en normalinkomsttagare rör det sig om en extraskatt om 700 kronor i månaden. Idén att ta ut en extraskatt på de sjuka motiverar alliansen med att de sjuka därmed inte frestas att dra ut på sjukskrivningsperioden.
 
I den borgerliga föreställningsvärlden ägnar sig så gott som alla sjukskrivna åt försäkringsbedrägeri. Människosynen är beklämmande. Utan tvivel förekommer fusk och missbruk av sjukkassan. Men sättet att komma åt detta är skärpt kontroll av dem som missbrukar systemet, inte att försämra villkoren för alla.

Jobbet ska bli gjort
Risken för arbetsskador och sjukdomar är påtagligt högre inom vissa yrken än andra. Det gäller skiftarbete i industrin, nattarbete och kvällsarbete inom transportnäringen och sjukvården, för fysiskt krävande jobb inom bygg- och anläggningsverksamhet och så vidare. Dessa jobb är ofta monotona och utförs ofta under tidspress och är i regel inte särskilt välbetalda. Likväl är det viktiga och nödvändiga jobb som måste utföras för att samhället ska fungera.

Vi bör givetvis göra vårt bästa för att förbättra arbetsmiljön i dessa arbeten, men så länge vissa jobb är mer slitsamma än andra så löper de som jobbar inom dessa yrken högre risk att inte orka ända fram till pensionsdagen. Alliansens besked till dessa är att de får skylla sig själva. Blir de sjuka ska de först ställa in sig på att betala högre skatt än andra och när de blir pensionärer får de ställa in sig på en lägre pension.