Ont i nacke, skuldra och rygg? En orsak kan vara hög psykologisk arbetsbelastning visar en ny avhandling.

Anställda inom svensk barn- och äldreomsorg och industri, samt äldre kvinnliga datoranvändare i fyra europeiska länder har svarat på frågor om sitt arbete. Frågorna har rört hälsan och hur den psykologiska arbetsbelastningen upplevs.

Studien visar att risken för muskelbesvär ökar vid hög psykologisk arbetsbelastning.

– Tillämpat på arbetslivet är det viktigt att hålla koll på hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Att känna sig trött eller stressad på jobbet kan ses som tidiga symtom som sannolikt kommer att leda till muskelbesvär, säger Pernilla Larsman, vid psykologiska institutionen i Göteborg som gjort studien för Arbetslivsinstitutet.

Hon vill nu gå vidare genom att studera hur lång tid det tar från det att stressen kommer in i bilden tills det får fysiska konsekvenser.