Nästa år tar EU åter tag i den bordlagda konstitutionen. Allt fler länder säger ja till förslaget. Estlands parlament röstade ja för några dagar sedan med stor majoritet.

EU:s medlemsländer ska åter börja diskutera vad de ska göra med förslaget om en ny konstitution, som avvisades i folkomröstningar i Nederländerna och Frankrike för nästan ett år sedan.

I juni förra året beslöt EU:s regeringschefer att ta en paus för reflektion, för att medborgarna ska kunna diskutera förslaget till ny konstitution, eller konstitutionellt fördrag som det kallas i Sverige.

Kommissionen presenterade på onsdagen den 12 maj en rapport som ska behandlas på nästa toppmöte i mitten av juni. Då ska regeringscheferna ta beslut om hur de ska gå vidare med konstitutionen. Sannolikt sträcks tankepausen ut till år 2007. En majoritet av länderna har gett konstitutionen klartecken. Finland väntas fatta beslut i riksdagen före sommaren, i samband med att landet blir EU:s ordförande fram till årsskiftet.

Men enligt en opinionsundersökning vill en majoritet av finländarna ha en folkomröstning. Hittills har 15 av de 25 medlemsländerna godkänt konstitutionen. Sverige, liksom Danmark, Irland, Polen, Portugal, Storbritannien och Tjeckien, har skjutit ratificeringen på framtiden.


FAKTA: Konstitutionen i korthet
• EU ska ledas av en ”president”, vald på två och ett halvt år, samt av en ”utrikesminister” som samordnar utrikesministrarnas arbete.
• Antalet kommissionärer bantas till två tredjedelar av antalet medlemsstater.
• För majoritetsbeslut krävs ja från minst 55 procent av länderna som måste företräda minst 65 procent av befolkningen i EU.
• Vetorätten avskaffas på flera områden.
• Stadgan om mänskliga rättigheter skrivs in i konstitutionen.
• Länderna får rätt att utträda ur unionen.