/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2006/1706klocka.jpg
Guldklocka utan guldarmband är en av gåvorna som statsanställda kan välja efter att ha skött sitt arbete oklanderligt i minst 30 år. Foto: Pia Hanzi.

En schangtil orden för överklassen. En enkel medalj till lågavlönade som tack för visad nit och redlighet under 30 år. Den unkna klasskillnaden med ordenssystem stack i ögonen, och 1968 infördes guldklockan.

Det är nog ingen slump att diskussionen om en förändring av det statliga belöningssystemet hettade till under revolutionsåret. Men först den 1 januari 1974 infördes nya regler för att jämna ut orättvisorna, och de gäller i stort ännu. Tidigare avgjorde klasstillhörigheten. Högavlönade tjänstemän och militärer tilldelades ordnar av olika valör: Nordstjärneorden Svärdsorden och Vasaorden i någon form. Den stora gruppen statstjänstemän med låga löner belönades i stället med medaljen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”, instiftad 1803.
 
Ropen efter demokrati och rättvisa skallade ända in i riksdagen där det allmänna beredningsutskottet motionerade i frågan. Det hade blivit allt vanligare att statsanställda i protest vägrade att ta emot en orden eller medalj. Klasskampsåret 1968 infördes möjligheten att välja guldarmbandsur i stället. I dag måste statliga arbetsgivare hålla sig till detaljerade statuter i Svensk författningssamling (SFS1998:911) när medarbetare ska belönas: Jubilarerna har att välja mellan ett ur, konstglas eller medalj. En myndighet får dessutom utöka urvalet med ett unikt föremål som anknyter till myndighetens verksamhet.

Graverade dyrbarheter
Vidare skall guldklockan finnas i dam- och herrvariant. Konstglaset ska vara av kristall och unikt för utmärkelsen. Ur och konstglas ska vara försedda med en bild av lilla riksvapnet. Medaljen, vars diameter är 27,5 millimeter, ska präglas i guld. Och på alla typer av utmärkelsen ska inskriptionen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” finnas.

Förutsättningen för att kvalificera för utmärkelsen är att under 30 års statlig tjänst skött sig oklanderligt på jobbet. Men för den som tillfälligt halkat av den smala vägen finns särskilda regler. Om någon begått en illgärning utanför anställningen ska det som regel inte påverka möjligheten att få medalj. Tumregeln är att den som avskedats från statlig anställning men senare fått en ny sådan ”skall ha skött sig oklanderligt i minst två år efter gärningen, innan det kan göras någon prövning av kravet på redlighet”. Efter tio år bortses helt från avskedandet.

Den som dragit på sig ett disciplinstraff i form av varning eller löneavdrag måste sköta sig oklanderligt i minst ett år, innan man prövar kravet på redlighet. Efter fem oklanderliga år är förseelsen glömd. Beslutsmyndigheten lägger sig även i de yttre formerna för utdelningen. Det är lämpligt att den sker ”under lite högtidligare eller festligare former, till exempel vid en personalfest”.

Knappast gränslöst
I vissa fall kan den som går i pension redan efter 25 år komma ifråga för en utmärkelse. Men då får det inte fattas många dagar, eftersom ett avsteg från normen redan är gjort. ”Någonstans måste ju gränsen sättas!”, kommenterar man i regelverket. Vård av barn och frånvaro på grund av lockout eller strejk påverkar inte rätten till utmärkelsen.

Deltidsanställda behöver inte jobba i 60 år utan jämställs med heltidare. Dock finns en 180-dagarsregel för arbetstagare som varit lediga med löneavdrag, sedan börjar avräkningen. Annars är staten frikostig och räknar med dem som är anställda med lönebidrag. Sommarjobbande ungdomar får också tillräkna sig den tiden, såvida de inte gjort ett sporadiskt inhopp. Den statliga karriären ska ha börjat där.

Det är bara statlig anställning som räknas, myndigheter inklusive affärsverk samt anställnings hos riksdagen eller dess myndigheter. De som knegat på statliga bolag som Telia, SJ, Posten och Systembolaget kommer inte ifråga. Det finns ju gränser, som sagt.

För den privata sfären finns inga andra regler än de företagen sätter upp själva. Volvo delar ut aktier (Volvo) till dem som varit anställda inom koncernen i 25 respektive 35 år. Förutom denna centrala policy så är det fritt fram för varje Volvobolag att uppmärksamma dem som varit anställda länge. Ericsson ger gåvor till anställda efter 10, 20 och 30 år (inte så många kvar nu) efter en stigande skala. Det hålls middag i Stadshuset varje år där deltar trettioårsjubilarerna med respektive och får bland annat ta emot en medalj för lång och trogen tjänst.

FAKTA:
• I år fick 999 sin belöning efter 30 års tjänst i Stockholms läns landsting:
• 255 valde herrur, 339 pärlhalsband, 390 damur och 15 manschettknappar.Guldklockorna är på bottens baksida försedda med landstingets emblem plus det egna namnet. Övriga mindre attiraljer förses med mottagarens initialer.
• Budget för kalaset: 4 miljoner kronor.
• Marknadsvärde på gåvorna: 6.000 kronor.
• Av de 999 hedersbelönade är 85 procent kvinnor, 15 procent män.
• I andra landsting kan trotjänarna välja mellan exempelvis en cykel, resa eller presentkort. 
Källa: Stockholms läns landsting

Läs också: Priset för ett långt och troget arbetsliv