Dagen efter att arbetarrörelsen firat den första maj presenterade den borgerliga alliansen vad den kallar en gemensam budgetmotion. Vid presskonferensen talade kd-ledaren Göran Hägglund om ett ”historiskt ögonblick”. Det är till att ha lågt ställda anspråk.

I allt väsentligt är alliansens motion ett uppkok på en ekonomisk rapport som allianspartierna presenterade för två månader sedan. Rapporten var tunn och vag och den så kallade gemensamma motionen är inte bättre. Mycket riktigt lägger också de borgerliga partierna var för sig fram egna budgetmotioner där de tar upp allt de är oense om: regionalpolitik, energipolitik, biståndspolitik, familjepolitik, sjukförsäkring och fastighetsskatt – för att bara nämna några tvistefrågor.

En orsak att alliansen kan hålla på med denna dubbla bokföring är att de borgerliga ledarsidorna helt okritiskt berömmer de borgerliga partierna även när de bara serverar gammal skåpmat. En nyhet i alliansens motion är dock förslaget att sänka arbetsgivaravgifterna med 3,5 miljarder för servicejobb inom restuarangnäringen, städbolag och bilverkstäder.

Huruvida en sådan subvention ger några nya jobb är tvivelaktigt. Förmodligen ökar konsumtionen av hamburgare om McDonalds kan sänka priserna med några procent. Om försäljningen ökar tillräckligt mycket blir det extrajobb på McDonalds.

Risigt räknat
Men det sker i så fall på bekostnad av andra jobb. Ett alternativt sätt att använda 3,5 miljarder är att anställa fler personer i offentlig sektor. Beloppet skulle räcka till jobb åt 6.000 förskolelärare plus 6.000 undersköterskor.
Effekten av alliansens tjänstesubvention blir ännu mer dubiös om man ser till hur den ska betalas.
För att få råd med tjänstesubventionen tänker alliansen avveckla det särskilda anställningsstöd om fem miljarder som utgår till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa. Det betyder att 27.000 långtidsarbetslösa förlorar sina jobb. Ytterligare 30.000 personer blir öppet arbetslösa genom alliansens besparingar på arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsutbildningar. Många av alliansens budgetförslag är av det här slaget. Dåligt utförda beräkningar och inga konsekvensanalyser.

Huvudförslagen i alliansens budget är dock lättbegripliga. De vill spara sju miljarder i sjuk- och föräldraförsäkringen, de vill sänka förtidspensionen med tre miljarder, de spara 14 miljarder i a-kassan genom sänkta ersättningar och höjda egenavgifter och de vill höja skatten för löntagarna med fyra miljarder genom att ta bort avdragsrätten för fackavgiften.

Göran Hägglund kallade alliansens motion för historisk. I en mening har han faktiskt rätt. Det är svårt att erinra sig något tidigare val då mittenpartierna så helhjärtat ställt sig bakom en så utpräglad högerpolitik.