PTK och Svenskt Näringsliv har efter tio års segdragna förhandlingar enats om ett nytt pensionssystem för 700.000 privatanställda tjänstemän.

På längre sikt innebär avtalet att tilläggspensionen ITP omvandlas från att som nu baseras på slutlönen till en premiebestämd avtalspension, där pensionens storlek bestäms av avkastningen på de avgifter som betalats in under yrkeslivet.
Systemskiftet kommer ta lång tid att genomföra. Alla över 28 år får behålla den gamla ITP-planen med förmånsbestämd pension.
Båda parter säger sig vara nöjda. Facket därför att det räknar med att premieavgiften om 4,5 procent med gjorda avkastningsantaganden kan ge en minst lika hög eller till och med högre pension än dagens system.

Arbetgivarna därför att de räknar med att systemet långsiktigt blir billigare. En annan fördel ur deras synpunkt är att de efter att ha betalt in den månatliga premien har gjort rätt för sig. De behöver inte som idag riskera extrainbetalningar i efterhand.
Växlingen innebär en omfördelning av risk, från arbetsgivare till löntagare.

Vinst ger klirr i kassan
I det nya premiesystemet tar löntagarna en större risk. Vid låg kapitalavkastning kan de få en lägre pension än förutsett. I gengäld kan de få en högre pension om avkastningen blir högre än beräknat. I det gamla systemet har pensionen ett förutbestämt värde. Arbetsgivarna måste alltid betala ut förmånen, men om de lyckas väl med kapitalförvaltningen behåller de å andra sidan själva överskottet.

LO:s privatanställda arbetare kommer indirekt att få nytta av uppgörelsen. Arbetsgivaren kan inte gärna neka att höja deras premieavgift till samma nivå som tjänstemännens. En lustig detalj i uppgörelsen är att den på en punkt är villkorad av en fortsatt s-regering. S-regeringen vill höja taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 10 basbelopp.
Detta innebär att ITP slipper kostnader för kompletterande sjukpenning inom detta intervall. Dessa pengar vill parterna använda för att ge alla privattjänstemän en kompletterande sjukpeng från sjukdag 90 till 360, vilket de idag saknar. Denna förmån försvinner dock med en borgerlig regering, eftersom denna inte vill höja taken i sjukförsäkringen.