… med Ewa Pilhammar Andersson som är professor i vårdpedagogik vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet. Hon gör tillsammans med doktoranden Anne-Marie Campbell en studie om nattarbetare inom sjukvården.

Vad är det som är så speciellt med att arbeta på nätterna?
– Det utvecklas olika sätt att vara på dagen och på natten. Bland annat jobbar du ensam på natten och måste förlita dig på egna beslut. Sjuksköterskor och undersköterskor kommer mycket närmare och blir mer beroende av varandra än på dagen.
– Arbetet måste göras ljudlöst i en miljö med dämpad belysning. Den normala tröttheten kommer också på natten, men svåra beslut måste tas ändå.

Hur är förhållandet mellan dagpersonalen och nattpersonal?
– Nattarbetet är en mytomspunnen verksamhet. Både patienter och ibland dagpersonal tror att nattpersonalen består av tanter med stickningar som bara håller ställningarna och kanske sover lite.
– Dagpersonalen förstår ofta inte vad som händer på natten eftersom de inte ser samma saker på dagen. Patienterna kanske går på sömnmedel. Gamla människor blir också mer påverkade på nätterna och kan bli mer förvirrade.

– Nattarbetet blir mer och mer kvalificerat. Det kan komma in akutpatienter även på natten och många undersökningar pågår över dygnet.