Det är kris i befolkningsfrågan inom EU. Inte ens en massiv invandring kan säkra arbetsstyrkan inom unionen, visar en ny bedömning.

Enligt EU:s nya grundscenario kommer antalet födda per år att sjunka från 4,7 miljoner barn år 2004 till 3,8 miljoner barn år 2050.
Samtidigt ökar dödsfallen och detta gör att EU:s invånarantal sjunker kraftigt.

Budskapet i rapporten är att inte ens en mycket kraftig invandring kan förhindra denna utveckling. Även om 40 miljoner människor invandrar till EU fram till 2050 kommer antalet invånare i arbetsför ålder att ha minskat med 52 miljoner människor.

Det totala antalet EU-invånare kommer att ha sjunkit med 7 miljoner människor. Skillnaden uppstår genom att livslängden under denna tid förutsägs förlängas relativt kraftigt vilket ger ännu fler äldre i förhållande till antalet arbetande.
Men skillnaderna är stora. Trots larmrapporter är Sverige ett av de länder som klarar sig bäst. Sverige är ett av fem länder som har ett positivt födelsetal även 2050, tror rapporten.

Tjugo EU-länder kommer också att ha ännu fler äldre att försörja för varje arbetande invånare än Sverige. Sverige är också det EU-land där åldersstrukturen förändras minst mellan 2004 och 2050. Mycket stora problem kommer däremot Italien och Spanien att få, enligt rapporten.