Hårdare krav på att socialbidragstagare ska söka jobb gör inte att fler bryter sitt bidragsberoende.

De som tvingas att söka jobb eller gå utbildningar som villkor för socialbidrag kommer tvärtom oftare tillbaka med en ny begäran om socialbidrag.
Skattebetalarna sparar med andra ord inga pengar på hårdare krav, enligt en utvärdering som forskaren Pia Milton vid Statens folkhälsoinstitut presenterar i sin doktorsavhandling. Avhandlingen är en kritisk granskning av den stränga syn på bidrag som har slagit igenom i Västeuropa och USA de senaste decennierna, med betoning på den hjälpsökandes eget ansvar.

I Sverige kräver socialtjänstlagen numera att kommunerna ”aktiverar” arbetslösa bidragstagare. Ett exempel på hur det kan gå till är Uppsalamodellen, som innebär att behovet av bidrag prövas extra noga, att de uppgifter som de bidragssökande lämnar kontrolleras rutinmässigt, och att inget bidrag betalas ut till den som inte söker jobb mycket aktivt.

Men vad får sådana krav för effekt?

För att undersöka det har Pia Milton följt upp sammanlagt 509 personer som ansökte om ekonomiskt bistånd 1990 och 1992, med arbetslöshet som främsta orsak. En del av de 509 i studien utsattes för Uppsalamodellen, medan en jämförelsegrupp sökte socialbidrag på gängse villkor.
Den förra gruppen klarade sig inte ett dugg bättre, enligt utvärderingen. Det gäller män såväl som kvinnor, och invandrare likaväl som infödda svenskar.

Avgörande för om bidragstagarna fick jobb eller inte var i stället tillgången på arbete. 1992, då arbetslöshetskrisen var ett faktum, var chansen att bryta sitt bidragsberoende en tredjedel så stor som 1990.
Orealistiska krav och hård kontroll kan rentav öka utslagningen, enligt Pia Miltons studie. Särskilt bland ungdomar i åldern 20 till 24 år var det fler som begärde bidrag på nytt om de hade utsatts för Uppsalamodellen.
– Mängder av aktiveringsprogram pågår i kommunerna utan att utvärderas, säger Pia Milton. De krav som ställs på människor kan vara förfelade. Utan utbildning och arbetserfarenhet blir jobbsökandet meningslöst och grymt.