Det nya pensionssystemet är omdiskuterat. I pensionssystemet går knappt 15 procent av pensionsavgiften till PPM-systemet där man kan välja mellan över 700 olika fonder som placeringsalternativ. Systemet har kritiserats för att vanligt folk omöjligt kan göra effektiva val bland så många fonder. Risken för extrema felval som resulterar mycket låga PPM-pensioner är stor. Och det blir dessutom onödigt höga fondavgifter med så många fonder.

I PPM-utredningen (SOU 2005:87) redovisas utförligt ekonomisk forskning som tar död på myten att flera valalternativ alltid är bättre för konsumenten. Har man bara ett alternativ blir givetvis konsumenten både nöjdare och väljer effektivare när han eller hon i stället får välja mellan fem alternativ. Men går man från fem till 20-30 alternativ visar forskningen att det blir tvärtom: både kundnöjdheten och effektiviteten i valet sjunker drastiskt! Det är därför svårt att förstå varför utredningen föreslår att antalet fonder bara bör minska till ett par hundra.

Det blir inte bättre för PPM-väljarna. Daniel Barr och Annika Sundén, experter i utredningen, har reserverat sig mot utredningens förslag. De rekommenderar i stället att man reducerar antalet fonder till högst fem eftersom det finns enorma stordriftsfördelar i fondförvaltning: att förvalta 100 miljarder kostar inte mycket mera än att förvalta en miljard.

Miljarder i extra pensionspengar
Fondavgifterna som PPM-myndigheten skickar vidare till fondbolag och banker skulle därmed sjunka med flera miljarder kronor årligen vilket innebär att pensionskapitalet växer med lika mycket. Med ränta på ränta blir det enorma belopp som kommer de framtida pensionärerna tillgodo i form av högre PPM-pension, utan att pensionsavgifterna höjs.

Individernas valmöjligheter behöver inte minska, eftersom de få fonderna i ett nytt PPM-system kan innehålla olika riskalternativ (hög, mellan, låg). De kan också utformas som individuella generationsfonder där risken minskar ju äldre man blir. På så sätt kan varje individ fortfarande – precis som i dagens system – välja sin egen riskprofil.

Dagens PPM-system innebär i praktiken att skattebetalarna och pensionärerna årligen bidrar med stora summor till bankernas och fondbolagens miljardvinster. Den finansiella sektorn i Sverige borde därmed klara sig utan statsstöd, medan det nya pensionssystemet verkligen behöver högre pensionsnivåer och ett bättre förtroende hos väljarna.

Barr och Sundén visar att de framtida pensionerna kan öka med 5–10 procent, och detta utan någon avgiftshöjning. Varför kan inte någon intressegrupp eller politiskt parti trycka och dela ut deras tiosidiga lättlästa reservation i samband med valet? Särskilt nu när regeringen – liksom vid pensionssystemets införande för tio år sedan – försöker undvika debatt om pensionssystemet genom att inte lägga någon proposition om PPM-systemet förrän efter valet.

Stig Tegle
Fil dr, konsult
Skriv till redaktionen