Efter ett halvt sekel av engagerat skrivande har den polske reportern Ryszard Kapuscinski med en retrospektiv blick gått igenom vindlingarna i sin minneslabyrint. Resultatet är boken På resa med Herodotos, som förgrenar sig i tid och rum med utlöpare till bland annat Indien, Kina, Iran och Kongo.

I labyrinten finns som sig bör även återvändsgränder. Konflikter runt om i världen bevakas vanligtvis enligt flockprincipen. Men att ibland vara den siste reportern på plats, när drevet dragit vidare, är en erfarenhet som Kapuscinski med viss självdistans gör effektfullt bruk av.

Det var redaktören på tidningen Ungdomens Standar som gav Herodotos Historia som reslektyr till Kapuscinski när han 1957 skulle göra sin första längre reportageresa, ställd till Indien. Boken har sedan varit hans ständiga följeslagare på resor och ensamma hotellrum, den har blivit ett fängslande tidsfördriv och en tröst, men framför allt ett sätt att förstå samtiden och de mystiska universella lagar människans handlande tycks följa.

Herodotos snart 2 500 år gamla forngrekiska text rymmer tidlösa analyser av maktmissbruk, han skriver bland annat om ödets betydelse för despoternas beslut i de blodiga perserkrigen; i dag är det så kallade ödet ersatt av genetiska koder eller sociologiska förklaringsmodeller.

För Kapuscinski är den kringresande Herodotos mer än en historieskrivare, han är en reporter med öppna sinnen, den förste globalisten, vilken gör upp med idén om den grekiska kulturens överlägsenhet. På resa med Herodotos är en hybridbok med många ansikten: en analys av det första europeiska försöket att skriva sin historia, ett samtidsreportage och en självbiografisk bok om en ung reporters lärospån.

Djupast sedd är På resa med Herodotos en kärleksförklaring till en klassiker. Kapuscinski omsätter utan fällning sin relation till Herodotos och visar sedan, genom kritiskt återbruk, hur god litteratur alltid är samtida.

 
Titel: På resa med Herodotos
Författare: Ryszard Kapuscinski
Översättning: Anders Bodegård
Förlag: Albert Bonniers Förlag 2006


Magnus Halldin
Frilansjournalist
Maila redaktionen