Hallå! Det är dags att vakna nu. Det är faktiskt mindre än sex månader kvar till valet. När jag är ute och reser i landet och träffar fackliga företrädare, brukar jag alltid fråga hur de politiska diskussionerna går på arbetsplatserna. Dessvärre möts jag oftast av det nedslående svaret: ”Det diskuteras nästan ingen politik alls”.

De erfarenheter jag har efter många års fackligt-politiskt arbete är att utan ett aktivt arbete på arbetsplatserna kommer vi att få stora problem att vinna höstens val. Om man gör en jämförelse med hur situationen såg ut i valrörelsen 1991 kan man lätt konstatera att det finns ett antal likheter.

Många fackliga företrädare sa: ”Vi känner inte igen partiets politik”. Samtidigt såg de ingen risk i att moderaterna skulle föra en politik som avvek särskilt mycket från den politik som en socialdemokratisk regering skulle föra.
Det blev för många ett smärtsamt uppvaknande när det visade sig att Carl Bildt verkligen genomförde den politik han hade gått till val på! Den borgerliga regeringen åkte ut, med buller och bång, efter tre år. I efterhand kan vi se att det var tre förlorade år för Sverige.

Hur är då likheten med dagens situation?
Många fackliga företrädare är besvikna på regeringens sätt att hantera den mycket höga arbetslösheten. Det är en tradition att arbetarrörelsens viktigaste uppgift är att bekämpa arbetslösheten. Många hoppas säkert i likhet med mig att vårens budgetproposition kommer att fokusera på jobben och då gäller det att syna högeralliansen.

Moderaterna i alliansen har försökt framställa sig som LO:s bästa vän, tycker att arbetsrätten fungerar bra och kan till och med tänka sig att behålla Ams. Den nästan enda frågan där moderaterna har kommit på kollisionskurs med fackföreningsrörelsen är förslagen om sänkning av a-kasse- och sjukersättningen. Däremot finns det andra partier i högeralliansen som inte är främmande för att göra radikala försämringar av arbetsrätten. Det är inte miljöpartiet heller främmande för.

Om man synar ett regeringsunderlag bestående av högeralliansen, eventuellt med medverkan av miljöpartiet, vilket inte är uteslutet om man kommer ihåg diskussionerna efter senaste valet, kan man lätt se ett antal stora hot mot landets löntagare.
Nu gäller det att vakna! Sätt igång den politiska diskussionen på arbetsplatserna, och inbilla dig inte en sekund att det blir bättre för de anställda med en högerregering – vare sig de jobbar i privat eller offentlig sektor.

Stig Malm
Kommunpolitiker och f d LO-ordförande
Skriv till redaktionen