Sommaren 1939 mötte dramatikern Bertold Brecht sin landsman, konstnären Hans Tombrock på en sammankomst med tyskar i exil i Stockholm. Brecht hade just kommit till Sverige, Tombrock hade varit här några år.

Om deras år i Stockholm handlar den spännande utställningen Brecht och Tombrock i svensk exil på Arbetets Museum i Norrköping. Tombrock tillhörde Vagabondrörelsen i Tyskland. En politiskt radikal rörelse bland de hundratusentals tyskar som på 20- och 30-talen drog runt utan fast jobb och utan fast bostad. Tombrock hankade sig fram som tecknare och konstnär. Hans bilder hade udden riktad mot det samhälle som lämnade dessa utsatta människor åt sitt öde. Han publicerade sig i Vagabondrörelsens tidskrift Der Kunde (Luffaren).
Tombrock tvingades gå i exil, när nazisterna kom till makten. Han kom till Sverige 1936 och hade på ett par år 200 utställningar bland annat hos lokala fackföreningar och Folkets hus runt om i landet.

Mötet med Brecht gav en ny stadga åt den självlärde Tombrocks konstnärskap. Brecht skolade och uppmuntrade honom. Innan Brecht for vidare till Finland 1940 hade de inlett sitt största projekt. Tombrock skulle illustrera Brechts drama Galileis liv, som Statsförlaget i Moskva planerade att ge ut. Brecht gav anvisningar och föreslog (eller beordrade) korrigeringar av bilderna. Men kriget och den tyska belägringen av Moskva kom emellan. Boken kom aldrig ut, men bilderna finns kvar.

Av samarbetet mellan Tombrock och Brecht finns några bilder kvar i Sverige. På Runö folkhögskola finns dikt av Brecht, ”En läsande arbetares frågor”, tillsammans med en bild av Tombrock. En likadan komposition fanns på gamla Folkets hus i Gävle, där Tombrock gjort en bild till Brechts dikt ”Lärandets lov”. Den är försvunnen sedan Gävle fick ett nytt Folkets hus 1947. Margareta Ståhl på Arbetarrörelsens arkiv efterlyser bilder av Tombrock som kan finnas runt om i landet.

Åke Svidén
Frilansjournalist
Maila redaktionen