SISTA ORDET. Till min förvåning har jag upptäckt att många felaktigt tror att den borgerliga alliansen vill att något fler arbetslösa ska kunna få a-kassa, om än till en betydligt lägre nivå än idag. Men så är inte fallet. Alliansen vill inte bara att vi ska betala högre avgifter för en sämre arbetslöshetsförsäkring. Den vill också utestänga omkring 60 000 personer från försäkringen.

Skälet till att det senare inte är så lätt att genomskåda är att alliansen sagt att den vill att a-kassan ska bli obligatorisk. 
Uttrycket obligatorisk är dock missvisande. Vi har redan en allmän arbetslöshetsförsäkring – grundförsäkringen – som omfattar alla och i så motto är obligatorisk. Därutöver finns en frivillig tilläggsförsäkring som man kan teckna sig för genom att ansluta sig till en a-kassa.

Alliansen vill nu tvinga de som nöjt sig med den allmänna grundförsäkringen att även ansluta sig till en a-kassa. Det handlar om en liten grupp personer som i regel inte löper någon arbetslöshetsrisk, till exempel läkare, och därför avstått från tilläggsförsäkringen.

Personer som på detta sätt slipper egenavgiften är inte ett rättviseproblem, även om man kan tycka att de är osolidariska. De måste nämligen ändå bidra till hela systemet genom att deras arbetsgivare drar en arbetsmarknadsavgift om 4,35 procent på deras lön. De kommer alltså inte undan sitt betalningsansvar.  Vad alliansen talar tyst om är att den både vill begränsa antalet personer med rätt till grundförsäkring och antalet personer med rätt till tilläggsförsäkring.

Det första vill alliansen åstadkomma genom att slopa studerandevillkoret i försäkringen. Hittills har studerande haft rätt till arbetslöshetsersättning om de inte fått jobb efter avslutade studier.
Det rör sig omkring 40 000 studerande som kunnat få ett grundbelopp om 320 kronor om dagen under den tid de sökt men ännu inte fått arbete.

Borde tigga
SSU borde dra igång en kampanj och tala om för alla ungdomar som pluggat hårt och dragit på sig studielån att om de inte lyckas få jobb direkt efter studierna så får de tigga pengar av pappa och mamma. Alliansen vill för det andra skärpa villkoren för deltidsarbetande från minst 70 till 80 timmar per månad. Detta betyder att omkring 20 000 deltidsarbetande, främst lågavlönade kvinnor kommer att kastas ut från a-kassan.

Till råga på allt vill alliansen höja egenavgiften i a-kassan med 3 600 kronor per år i fackförbund med hög arbetslöshet (läs LO-förbund). På det sättet hoppas man dra in 10 miljarder kronor.

Men det betyder också att försäkringen blir överfinansierad. Arbetsmarknadsavgiften, som löntagarna betalar med minskat löneutrymme, täcker redan idag kostnaderna för försäkringen. Men alliansen tänker för varje 100-tal kronor som betalas ut från försäkringen skicka en räkning till försäkringstagarna om 120 kronor. Det handlar om ett utstuderat försäkringsbedrägeri. Alliansen vill svindla svenska folket på ett sätt som inte ens de fifflande Skandiadirektörerna skulle vågat drömma om.