Den som följt medierapporteringen från rättegången mot de Skandiachefer som kapat åt sig några miljoner i bonus kan inte låta bli över att fundera över hur mycket arbetstid och energi som direktörerna lagt ned på att konstruera fiffiga belöningssystem som varken ägare eller styrelse verkar ha förstått.

Vid rättegången redovisas ett otal protokoll och promemorier från möten i ledningsgrupper, i styrelsen, i ersättningskommittéer och med revisorer. Det handlar inte om några strötimmar här och där. Snarare rör det sig om flera veckors arbetstid då hela högsta ledningen inte sysslat med annat än att uppfinna bonussystem som ska berika dem själva.
Man skulle kunna tro att det här gällde ett undantagsfall som bara handlade om Skandia. Men så är uppenbarligen inte fallet. Uppdrag granskning i SVT gjorde i veckan en ambitiös genomgång av löner och bonusprogram för direktörerna i de största börsbolagen.

Michael Treschow, styrelseordförande i Ericsson och ordförande i Svenskt Näringsliv, berättade för reportern att han har fler sammanträden med företagens ersättningskommitteer än med deras styrelser.
Han insåg att han sagt något dumt för han tillade omedelbart att styrelsmötena i regel tar längre tid.
Ändå är upplysningen avslöjande. En av Sveriges näringslivstoppar medger öppet att han ägnar lika många sammanträden att tillsammans med sina gelikar fundera ut hur de ska skinna företagen på pengar, som de ägnar åt de styrelsemöten som ska staka ut kursen för företag med flera miljarder i omsättning.

Det går att förstå att direktörerna lägger ned så mycken möda på att utforma obegripliga bonus- och optionsprogram. En börs-vd som inte känner några spärrar kan plocka ut något hundratal miljoner efter bara några års arbete.
Intressant är också att belöningarna inte har med direktörernas prestation att göra. Av Uppdrags gransknings redovisning framgick att de dyrbaraste förmånerna hade de direktörer fått som lyckats sämst.
Bonus- och optionsprogram är ett amerikanskt påfund. Från början var det ett sätt för direktörerna att höja sin lön i det fördolda, påpekade förre börschefen Bengt Rydén i programmet.

Numera bryr sig dock inte direktörerna ens om att dölja sina förehavanden. Därför träffar Treschow ersättningskommittén lika ofta som sin styrelse.