Men därmed bäddar också de borgerliga partierna för framtida svekdebatter. En sak är nämligen säker. Om alliansen vinner valet kommer den aldrig att ha råd att genomföra alla de hugskott som presenteras i rapporterna. Det skulle leda till en statsfinansiellt sammanbrott.

Det ska därför bli intressant att se om de borgerliga presenterar ett gemensamt alternativ till regeringens vårbudget.
Av politiskt anständighet borde alliansen känna sig tvingad att göra det. Först då får väljarna en upplysning om vilka löften alliansen tror sig kunna infria och vilka den inte kommer att ha råd med.
Hittills har dock alliansen lyckats sopa många av de verkligt kontroversiella frågorna under mattan.
I den senaste ekonomiska rapporten från allianskansliet förekommer en hel del synpunkter på detaljer i skattesystemet, men hur vi ska ha det med verkligt viktiga skattefrågor som till exempel den kommunala skatteutjämningen får läsaren ingen upplysning om, eftersom allianspartierna är djupt oense i denna fråga.
Uppfinningsrikedomen är desto större när det gäller att hitta på allehanda avdrag och skattelättnader som gynnar de egna väljargrupperna.

Här handlar det om sådant som subventionerade pigor, avdrag för reavinster, sänkt förmögenhetsskatt, förmånligare vinstbeskattning av småföretag och så vidare.
 Var för sig kostar inte dessa skatteförändringar större belopp, men sammanlagt rör det sig om betydan-de summor.
I den senaste alliansrapporten föreslås sänkta skatter och arbetsgivaravgifter för anställda som fyllt 65 år.

Det handlar om en dubbelriktad subvention som går både till den anställde och till arbetsgivaren. Den anställde ska få göra ett jobbavdrag om dryga 60 000 kronor per år och arbetsgivaren ska slippa betala arbetsgivaravgifter.
Riktigt vad det här ska nytta till är svårt att inse. Den som är frisk och orkar jobba efter 65 år premieras redan genom det nya pensionssystemet som var och en kan utläsa av de orange pensionsbeskeden.
Några goda skäl att ge dessa lyckligt lottade personer extra skattefavörer finns inte, allra helst inte eftersom det i de flesta fall rör sig om personer på välbetalda jobb.

För de borgerliga partierna är skatteavdrag en lösning på nästan alla samhällsproblem. Moderaterna vill till exempel att föräldralediga pappor ska få göra skatteavdrag. Summerar man alla de borgerliga avdragen rör det sig om skattelättnader värda åtskilliga miljarder. Vad de borgerliga inte vill berätta är att dessa skattelättnader får betalas med höjd skatt för alla de löntagare som inte kan göra några avdrag. Vad de gett med den ena handen tar de borgerliga tillbaka med den andra.Vi leder dig vidare….